Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Ερευνητικός Σταθμός Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Μενεού – Meneou Marine Aquaculture Research Station, 2008 (Τ.Α.Θ.Ε)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Περιγραφή:

  Ερευνητικός Σταθμός Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Μενεού – Meneou Marine Aquaculture Research Station, 2008Διαδικασία:

Παραλαβή του ενημερωτικού εντύπου (βιβλιαράκι) από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:


  Συνοδευτικά Έγγραφα:

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ερευνητικός Σταθμός Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Μενεού.pdf  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα