Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Πληροφόρηση για διαδικασία εισαγωγής / διακίνησης ζωοτροφών (Τ.Γ.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Απαιτήσεις βάση Νομοθεσίας για εισαγωγή και διακίνηση ζωοτροφώνΔιαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος θα προσέρχεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη με σκοπό την πληροφόρηση του για τις διαδικασίες που απαιτούνται όσο αφορά τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την εισαγωγή και διακίνηση ζωοτροφών.Απαιτούμενα Έγγραφα:


Συνοδευτικά Έγγραφα:

Ε..pdf ΤΓ52-Διαδικασία Διακίνησης Υλικών απο χώρες της Ε.Ε..pdf

Ε.pdf ΤΓ53-Διαδικασία Εισαγωγής Υλικών απο χώρες εκτός της Ε.Ε.pdfΣχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα