Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Χαιρετισμός Υπουργού


Μήνυμα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την έναρξη λειτουργίας του πρώτου πιλοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης του ΑγρότηΗ παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον Κύπριο αγρότη, η στήριξη της υπαίθρου και της αγροτικής οικονομίας αποτέλεσαν το ερέθισμα για τη λειτουργία, σε πιλοτική βάση, του Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ).

Η πιλοτική σύσταση και λειτουργία του πρώτου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη αποτελεί καινοτομία στον τομέα της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου και δημιουργεί τις συνθήκες για την παραγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστημονικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Η σύσταση του ΚΕΑ στοχεύει στην άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου, την υλοποίηση στη πράξη της δέσμευσης για μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Φιλοδοξία μας είναι η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού ώστε, ο θεσμός των ΚΕΑ να δικτυωθεί σε όλες τις γεωργικές περιοχές της Κύπρου και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στον Κύπριο Αγρότη. Στοχεύουμε στη μείωση του χρόνου που αφαιρείται από τον πολύτιμο χρόνο του αγρότη, ένεκα της ανάγκης που έχει να συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες του Κράτους. Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε την υπηρεσία εκείνη που με μια επίσκεψη ή με τη χρήση νέων τεχνολογιών να διεκπεραιώνονται ταχύτατα και έγκαιρα οι απαραίτητες για τον αγρότη εργασίες, να διευθετούνται οι υποχρεώσεις του, και να λαμβάνει την αναγκαία πληροφόρηση.

Θα παρακολουθούμε στενά τις εργασίες του ΚΕΑ, θα αξιολογούμε τη λειτουργία του, και θα προβαίνουμε συνεχώς στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ώστε, να καταστεί ωφέλιμο εργαλείο για τους ανθρώπους της υπαίθρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα