Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Κύπρος Μικρά Τοπία μοναδικά ζώα (Τ.Π.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Περιγραφή:

Ενημερωτικό έντυπο το οποίο συνοψίζει τα κύρια οικολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου, παρουσιάζει κάποια από τα πιο ξεχωριστά είδη ζώων, τονίζει την εξάρτηση αυτών των ειδών από τα φυσικά τοπία του νησιού, περιγράφει τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι άνθρωποι στα τοπία αυτά και προτείνει μέτρα για την πιο ορθολογική διαχείρισή τους.Διαδικασία:Απαιτούμενα Έγγραφα:


Συνοδευτικά Έγγραφα:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κύπρος Μικρά Τοπία μοναδικά ζώα.pdfΣχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα