Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Τελευταία Νέα


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Παρουσίαση Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα»
70.000 δενδρύλλια θα διατεθούν δωρεάν από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Παρουσίαση Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα»
70.000 δενδρύλλια θα διατεθούν δωρεάν από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/DD5BC82ABB8548F8C22584940025D118?OpenDocument
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα