Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Εκπαίδευση, διαφώτιση και ενημέρωση του αγροτικού κόσμου και ανέργων σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Γεωργίας

Περιγραφή:

Εκπαίδευση, διαφώτιση και ενημέρωση του αγροτικού κόσμου και ανέργων σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίαςΔιαδικασία:  Απαιτούμενα Έγγραφα:
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα