Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Ενημέρωση για την παροχή εξατομικευμένων στοιχείων (Τ.Μ.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Μετεωρολογίας

Περιγραφή:Διαδικασία:

Αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα προς το διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας στο metservice@ms.moa.gov.cy για θέματα που αφορούν την παροχή εξατομικευμένων στοιχείων και στη συνέχεια ο διευθυντής αναθέτει το αίτημα σε λειτουργό.Απαιτούμενα Έγγραφα:
Σχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα