Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Τ.Π.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Περιβάλλοντος

Περιγραφή:

Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.Διαδικασία:  Απαιτούμενα Έγγραφα:


  Συνοδευτικά Έγγραφα:

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.pdf  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα