Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Amathous Marine Protected Area, 2010 (Τ.Α.Θ.Ε.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Περιγραφή:

Amathous Marine Protected Area, 2010Διαδικασία:

Παραλαβή των εντύπων από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:
Σχετικοί Σύνδεσμοι:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα