Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Νέα Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας, 2009 (Τ.Α.Θ.Ε.)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Περιγραφή:

Νέα Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας, 2009Διαδικασία:

Παραλαβή του ενημερωτικού εντύπου από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.Απαιτούμενα Έγγραφα:


  Συνοδευτικά Έγγραφα:

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νέα Στρατηγική για τη βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκης Υδατοκαλλιέργειας.pdf  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα