Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Σήμανση / αναγνώριση ζώων (Κ.Υ)


Εμπλεκόμενο Τμήμα

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Περιγραφή:

Θα παρέχονται πληροφορίες για τις απαιτήσεις του νόμου σε σχέση με την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, με σκοπό τη σωστή τήρησή τους.Διαδικασία:

Θα διανέμεται δωρεάν πληροφοριακό έντυπο.Απαιτούμενα Έγγραφα:


  Συνοδευτικά Έγγραφα:

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΖΩΩΝ.pdf  Σχετικοί Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

  Καιρός

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  Ποιότητα Αέρα