Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Αιτήσεις > Άλλα


Αίτηση για αγορά αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και δενδρυλλίων οπωροφόρων δένδρων από το Τμήμα Γεωργίας (Τ.Γ. 41)

Αίτηση για δήλωση τεμαχίων σποροπαραγωγής σιτηρών στα πλαίσια του Σχεδίου Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων Σιτηρών του Σποροπαραγωγικού Κέντρου (Τ.Γ. 40)

Αίτηση για πρόσληψη στο σώμα δασοπυροσβεστών (Τ.Δ.103)

Γνωστοποίηση διαθεσιμότητας πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων και κονδύλων πατάτας) για χρήση στη βιολογική γεωργία (Τ.Γ.66)

Δηλώσεις / αιτήσεις αποθεμάτων οίνων (Τ.Γ13(1,2,3))

Δηλώσεις / αιτήσεις παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων (Τ.Γ.14)

Δηλώσεις / αιτήσεις συγκομιδής σταφυλιών (Τ.Γ.16)

Δηλώσεις αιτήσεων Οινολογικών Πρακτικών και επεξεργασιών (Τ.Γ.09, Τ.Γ.10, Τ.Γ.11)

Δήλωση μετακίνησης μελισσιών

Διάθεση αρωματικών φυτών (Τ.Γ. 41)

Επίσκεψη σε φάρμες ( Αιγοπροβατοτροφία ) ( Τ.Γ.77 )

Επίσκεψη σε φάρμες ( Πτηνοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτροφίας) (Τ.Γ.86)

Μεταβίβαση αμπελώνα (Τ.Γ.20)

Σχέδιο για την Καταγραφή Αποδόσεων Ζώων, Μονάδων /Πυρήνων που θα δημιουργηθούν για την παραγωγή αιγών ανθεκτικών στην Τρομώδη Νόσο ( Τ.Γ. 78 )

Σχέδιο Καταγραφής Αποδόσεων Αιγοπροβάτων ( Τ.Γ. 79 )


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα