Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Πληροφόρηση


Εισαγόμενα μεταποιημένα θαλάσσια ψάρια της οικογένειας Γαδοειδών (Gadidae), 2009 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη ψαριών ανά είδος, 2014 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Αμαθούντας (Τ.Α.Θ.Ε.)

Συνταγές με ψάρια υδατοκαλλιέργειας, 2006 (Τ.Α.Θ.Ε.)

What you should know about sport fishing in reservoirs, 2008 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Αλιευτικός Τουρισμός ( Τ.Α.Θ.Ε. )

Γνωρίστε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών μέσα από το Διαδίκτυο

Γνωρίστε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών μέσα από το Διαδίκτυο (Ι.Γ.Ε.)

Εκπαιδεύσεις Γεωργών ( Τ.Γ. )

Εκστρατεία συμμετοχής του κοινού στον εντοπισμό ακάλυπτων λάκκων (Τ.Α.Υ.)

Ενδοκοινοτικό εμπόριο, εισαγωγή ζώων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από τρίτες χώρες (Κ. Υ)

Ενημέρωση > Πληροφόρηση

Επαγγελματικές μέθοδοι αλιείας της Κύπρου, 2009 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Ερευνητικός Σταθμός Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Μενεού – Meneou Marine Aquaculture Research Station, 2008 (Τ.Α.Θ.Ε)

Ερευνητικός σταθμός υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού στον Καλοπαναγιώτη - Kalopanayiotis freshwater aquaculture research station, 2012 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Η διαφοροποίηση της υδατοκαλλιέργειας, 2009 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Θαλασσονοστιμιές - συνταγές, 2010 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Καρχαρίες: απειλή ή απειλούμενοι 2012 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Κυπριακή Υδατοκαλλιέργεια - Cyprus Aquaculture, 2008 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μη εμπορικού χαρακτήρα και θέματα υγείας των ζώων (Κ.Υ)

Νέα Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας, 2009 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Ο λαγοκέφαλος στα νερά της Κύπρου, 2012 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Οι αλυκές της Λάρνακας, 2010 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Οι θαλάσσιες χελώνες της Κύπρου και η προστασία τους, 2011 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Πληροφόρηση για διαδικασία εισαγωγής / διακίνησης ζωοτροφών (Τ.Γ.)

Πληροφόρηση για διαδικασία ΝΕΑΣ εγγραφής/έγκρισης εγκατάστασης επιχείρησης Ζωοτροφών και ενδιαμέσων (Τ.Γ.)

Ποσειδώνια - Posidonia oceanica, 2008 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Πρόγραμμα αναπαραγωγής Οξύρρυγχου, Acipenser baeri, στην Κύπρο, 2012 (Τ.Α.Θ.Ε)

Σήμανση / αναγνώριση ζώων (Κ.Υ)

Στρατηγική για τη Δημιουργία Τεχνητών Υφάλων (Τ.Α.Θ.Ε.)

Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των Κυπριακών Θαλασσών, 2011 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Τα αλιευτικά καταφύγια της Κύπρου - The fishing shelters of Cyprus, 2009 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας στη διατροφή μας, 2011 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ερασιτεχνικό ψάρεμα στους υδατοφράκτες, 2010 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Το μέγεθος μετρά, 2014 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Τονομαγειρέματα ΤΕΣΤ

Τονομαγειρέματα – συνταγές, 2014 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Τοξικά ψάρια, 2011 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Amathous Marine Protected Area, 2010 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Sharks: Threat or threatened , 2012 (Τ.Α.Θ.Ε.)

The Larnaca salt lakes, 2005 (Τ.Α.Θ.Ε.)

Turtles and Turtle Conservation in Cyprus, 2011 (Τ.Α.Θ.Ε.)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα