Αιτήσεις
Πληρωμές
Προσφυγές
Ενημέρωση
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Διαφώτιση


Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Αποσταγματοποιού (Τ.Γ)

Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) (Τ.Γ.)

Κατάλογος με το διαθέσιμο διαφωτιστικό υλικό που αφορά το Τμήμα Δασών (Τ.Δ.)

Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Οίνου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (Τ.Γ)

Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οινοποιείου (Τ.Γ.)

Ενημέρωση για την έγκριση χρήσης ονομασίας Ζιβανίας και Κουμανδαρίας (Τ.Γ.)

Έντυπη πληροφόρηση σε ότι αφορά τη διενέργεια χημικών αναλύσεων ( Τ.Γ. 76)

5 Μαθήματα ζωής / Ένα πρόγραμμα life - Φύση στην Κύπρο (Τ.Π.)

Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Ποτοποιού (Τ.Γ.)

Έγκριση χρήσης ποικιλιακού οίνου (Τ.Γ.)

Υποβολή Δηλώσεων/Αιτήσεων Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών (Τ.Γ.)
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής