Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Ενημέρωση > Χρήσιμο Διαφωτιστικό Υλικό


Ημερήσιες / μηνιαίες / ετήσειες ποσότητες βροχόπτωσης, χάρτες βροχόπτωσης ( Τ.Μ )

Πρόγνωση καιρού από μοντέλο / προγνωστικοί χάρτες (Τ.Μ.)

Μηνιαίες συνάψεις καιρού (Τ.Μ.)

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Τ.Π.)

Εποχικές προγνώσεις καιρού (Τ.Μ)

Οδηγός Ανακύκλωσης Βιντεοταινιών ή και Κασετών (Τ.Π.)

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα (Τ.Μ.)

Πληροφόρηση/ενημέρωση για τη νομοθεσία για την εμπορία των αυγών (Τ.Γ. 83)

Δελτίο Καιρού (Τ.Μ)

Πληροφόρηση/ενημέρωση για τη νομοθεσία για την εμπορία του κρέατος πουλερικών (T.Γ.82)

Ενημέρωση για το σχέδιο Καταπολέμησης της ποντίκας

Ενημέρωση για Ίδρυση και λειτουργία των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών

Πληροφόρηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Γεωργίας (βιβλιαράκια, τετράπτυχα κλπ) (Τ.Γ.)

Eνημέρωση για διάφορες εκδόσεις για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) (Τ.Γ.)

Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) (Τ.Π.)

Γεωργικά Τεμάχια που εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 ( Τ.Π.)

Κατευθυντήριες Οδηγίες για μεγάλες και μικρές πτηνοτροφικές μονάδες (Τ.Π.)

Ανακύκλωση Μπαταριών Οικιακού Τύπου ( Τ.Π. )

Γενική Πληροφόρηση Δημιουργία Οινοποιείου, Αποστακτηρίου, Οξοποιίου (Τ.Γ.)

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Τ.Π.)

Ενημέρωση για πληρωμές που αφορούν την Κλιματολογία περιοχών (Τ.Μ.)

Κύπρος Μικρά Τοπία μοναδικά ζώα (Τ.Π.)

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας (Τ.Π.)

Ενημέρωση για το σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών

Εκπαίδευση, διαφώτιση και ενημέρωση του αγροτικού κόσμου και ανέργων σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας

Ενημέρωση για διάφορες εκδόσεις για τη Βιολογική Γεωργία (Τ.Γ.)

Ενημέρωση για την παροχή εξατομικευμένων στοιχείων (Τ.Μ.)

Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Τ.Π.)

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα στην Κύπρο EUEcolabel (Τ.Π.)

Πράσινα Προϊόντα (Τ.Π.)

Προστασία των νερών από την ρύπανση (Τ.Π.)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα