Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ:
Ταχ. Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 40, 4876 Κυπερούντα
Τηλ.: ++357 25 532100
Τηλ. για θέματα ΚΟΑΠ: ++ 357 25 532101
Φαξ.: ++357 25 532104
Ηλ. Ταχ.: kea@moa.gov.cy


Προϊστάμενος:
Αρτέμης Αντωνιάδης - Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα