Αιτήσεις
Πληρωμές
Προσφυγές
Ενημέρωση
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επικοινωνία


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ:

Ταχ. Διεύθυνση: Κώστα Μισιαούλη 4Β, 2450 Κάτω Δευτερά
Τηλ.: ++357 22 454080
Φαξ: ++357 22 454085
Ηλ. Ταχ.: kea@moa.gov.cy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ:
Ταχ. Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 40, 4876 Κυπερούντα
Τηλ.: ++357 25 532100
Τηλ. για θέματα ΚΟΑΠ: ++ 357 25 532101
Φαξ.: ++357 25 532104

Προϊστάμενος:
Αρτέμης Αντωνιάδης - Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας

Προσωπικό Δευτεράς:
1. Στέλλα Χατζηζωρζή - Επιθεωρητής ΓεωργίαςΧάρτης Περιοχής