Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη
Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση Προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες" ...   Την Τσιμεντοποιεία Βασιλικού επισκέφτηκε ο Υπουργός Γεωργίας  Στις 6 Αυγούστου ξεκινά η μεταφορά και διαχείριση των συσσωρευμένων ελαστικών ...   Απολογισμός του έργου της πενταετίας από το Υπουργειο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ...   Δήλωση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κ. Καδή σε νέα βάση τίθενται οι περιβαλλοντικές μελέτες, Νέα νομοθεσία που επιταχύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών- Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ.1005/2008 του Συμβουλίου και του Καννισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας ...   ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2011 ...   Γυρεολογικός Άτλαντας των μελισσοκομικών φυτών της Κύπρου ...   Ανακοίνωση Προκήρυξης- Δράση 19.2.3.1 "Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης" ...   Τμήμα Αλιείας - Αιτήσεις για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας Κατηγορίας Γ' με χρήση σκάφους και δίκτυ στον ώμο για το 2018 ...   1η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (2η ΄Εκδοση) ...   Τμήμα Γεωργίας - Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών- Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: "Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Προγραμματική Περίοδος 2021-2027" ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της απαγόρευσης της πλαστικής σακούλας. Στον ένα μήνα εφαρμογής του μέτρου καταγράφηκε μείωση της τάξης του 80% ...   Προστασία της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 - Αλυκές Λάρνακας – Άγρια ζωή και βιότοπος - Ανθρώπινη όχληση ...   Τμήμα Γεωργίας- Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων Καθεστώτος 19.2 -Δράση 19.2.2:" Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες" ...   ΔΡΑΣΗ 19.2.1 <<Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες>> ...   Διάταγμα Υπουργείου Γεωργίας για την προστατευόμενη περιοχή Λάρας- Απαγόρευση διέλευσης ή αγκυροβόλησης σκάφους στην περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο ...   Τμήμα Γεωργίας-Σχέδιο Δράσης για αποφυγή Δηλητηριάσεων Μελισσών από χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες ...   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΖΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ...   Τμήμα Γεωργίας-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 19.2.2 της Ομάδας Τοπικής Δράσης "Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη Λτδ" ...   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΑ ...   Τμήμα Δασών - Έναρξη κυνηγετικής περιόδου 2018 ...   ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου  ...   Τμήμα Δασών - International Bat Night ...   Τμήμα Γεωργίας- Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες ...   Εκστρατεία Ελέγχων και Επιθεωρήσεων σε Υποστατικά Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων ...   Μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών υπέγραψαν Κυπριακή Δημοκρατία και Λιβάνος ...   Τμήμα Δασών- Συνθήκες Καύσωνα Κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδα "Κόκκινου Συναγερμού" ...   Τμήμα Δασών - Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών ...   Κτηνιατρικές Υπηρεσίες-Παράταση του χρόνου παραλαβής αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις ...   Εκστρατεία πάταξης παράνομης αλιείας ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Δημοσίευση καταλόγου των νερών κολύμβησης ...   Τμήμα Γεωργίας - Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τον υπο αναφορά επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa ...   Τμήμα Περιβάλλοντος-Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2018 Φορείς Δημοσίου Δικαίου και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου ...   Τμήμα Γεωργίας-Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Αρμόδια Αρχή για σκοπούς αναγνώρισης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών ...   Τμήμα Περιβάλλοντος: Κανονισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας ...   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ...   Καθεστώς 10.1.10: Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά ...   Τμήμα Δασών-Σε επίπεδα "Κόκκινου Συναγερμού" ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών ...   Τμήμα Αλιείας - Περιστατικό Παρενόχλησης Θαλάσσιας Χελώνας - Καταδικαστέες οι συμπεριφορές που παρενοχλούν ή καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή ...   Τμήμα Γεωργίας-Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες"- Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου Λτδ ...   Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών- Δελτίο Τύπου ...   Τμήμα Δασών - Αδειούχοι έμποροι καυσοξύλων ...   Πρόγραμμα για παροχή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο ...   Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση της Χερσονήσου Ακάμα ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών- Συνάντηση για Ενημέρωση Εγγεγραμμένων Αγοραστών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ...   Τμήμα Γεωργίας-Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών) ...   ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ...   ΚΑΘΕΣΤΩΣ 19.3 «Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)» ...   Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Εξοικονόμηση νερού στη γεωργία και για οικιακή χρήση ...   Τμήμα Γεωργίας - Εγχειρίδιο διαδικασίας παραγωγής φυτών ξενιστών που προσβάλλονται από το βακτήριο Xylella Fastidiosa ...   Αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής αδείας αλιείας Κατηγορίας Γ΄ με τη χρήση σκάφους και δίκτυ στον ωμό για το έτος 2018 ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Τερματισμός της Λειτουργίας της χωματερής στον Κοτσιάτη. Εκτροπή Οικιακών Απόβλητων Επαρχίας Λευκωσίας στην Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στη Κόσιη Ανάγκη για αύξηση στα τέλη σκυβάλων ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Συνθήκες καύσωνα! Κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδα «Κόκκινου Συναγερμού» ...   Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Αυγούστου 2018 ...   Τμήμα Γεωργίας- Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους "χρωματισμένου" γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς -Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι, β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης ...   Τμήμα Γεωργίας-Χρήση βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης σε κτηνοτροφικές μονάδες ...   Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - H εφαρμοζόμενη διαδικασία για το Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων και Σκύλων ...   Τμήμα Δασών - Ανακοίνωση_ Δεκαπενταύγουστος 2018 ...   ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2020 ...   Τμήμα Γεωργίας- Προστασία των μελισσιών από τις πυρκαγιές ...   Τμήμα Αλιείας - ΚΔΠ 47/2018 - Απόφαση Διευθυντή ( Δίκτυα Μαρίδας) ...   Τμήμα Γεωργίας- Νέα Περίοδος Υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ...  

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη προσφέρουν στον επισκέπτη πληροφορίες και υπηρεσίες για θέματα της αγροτικής δραστηριότητας στην Κύπρο.


Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη - Υπηρεσίες
 
Αιτήσεις Πληρωμές Προσφυγές Πληροφόρηση
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα