Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Παθητική κακοποίηση των ζώων: τι πρέπει να γνωρίζουμε ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση Προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες" ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Έκτακτη Κρατική Χορηγία προς Οργανώσεις Προστασίας Ζώων που λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων Προσαρμογή των καταφυγίων στο νέο πλαίσιο λειτουργίας τους ...   ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Κλειστή Περίοδος Αλιείας Μακρύπτερου Τόνου ...   Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Υπογραφή σύμβασης για το «Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργιά του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας και συναφών εργασιών» ...   Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - Αλλάζει ταχύτητα η δυναμική της κυπριακής πατάτας ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Έκδοση Ερασιτεχνικών Αδειών Αλιείας ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση - Υποβολή Δήλωσης Πρόθεσης παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου και εγγραφής στο μητρώο παραγωγών πατατόσπορου ...   Τμήμα Γεωργίας - Δημόσια Διαβούλευση για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου ...   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 2019 ...   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ...   Τμήμα Γεωργίας - Αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας για την περίοδο 2019 - 2020  ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Μηδενική ανοχή σε παράνομες επεμβάσεις σε Κρατική Δασική Γη ...   O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής συμμετέχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ...   Συμπεράσματα Ημερίδας 31 Οκτωβρίου 2019 Ανδρέας Π. Λουκά Γενικός Διευθυντής Υπουργείου ΓΑΑΠ ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Κ.Δ.Π. 258/2019 - Το περί Απαγόρευσης της Αλιείας στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ, του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα Διάταγμα του 2019 ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Την έναρξη του Παγκύπριου Σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και ειδικότερα όσον αφορά στη Μεσογειακή Φώκια και τα Χερσαία καταφύγιά της, στο πλαίσιο της προστασίας των ειδών και οικοτόπων στην περιοχή των Θαλασσιών Σπηλιών, του Δικτύου Natura 2000. Ενημερωμένα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος για την περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές ...   Τμήμα Γεωργίας - Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων  ...   Υπηρεσία Μεταλλείων - Στρατηγική για την Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη. ...   Γυρεολογικός Άτλαντας των μελισσοκομικών φυτών της Κύπρου ...   Ανακοίνωση Προκήρυξης- Δράση 19.2.3.1 "Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης" ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγοτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Καταγγελία του περιστατικού οδήγησης τρακτέρ σε παραλία στο Κίτι ...   1η Τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (2η ΄Εκδοση) ...   Τμήμα Γεωργίας - Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ecolabel Λάβε κι εσύ μέρος στον διαδικτυακό διαγωνισμό ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Κατευθυντήριος Οδηγός για εφαρμογή των άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018 ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Νέα μέτρα για την κάλυψη των στόχων της Κύπρου ως προς τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος Νόμος «Με αναγνωρισμένη εθνική σφραγίδα προέλευσης τα κυπριακά προϊόντα στο μέλλον» ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση για τις μέρες λειτουργίας του ΚΕΑ Δευτεράς ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση - Έναρξη 2ης Προκήρυξης για υποβολή αιτήσεων στα σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα μου ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Επικαιροποίηση Πίνακα Προστίμων για Παραβάσεις - Λευκή Βίβλος  ...   Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - Επιστημονικές δημοσιεύσεις του προγράμματος του Υπουργείου Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην Κύπρο, όπως επίσης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΓΕ για το επεξεργασμένο νερό και την κομποστοποίηση ...   ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΟΤΣΙΑΤΗ & ΒΑΤΙ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Υπουργική Συνάντηση για ανάδειξη του «Διεθνούς Έτους Φυτοϋγείας 2020» θα διοργανώσει η Κύπρος ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Ημερίδα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 με τίτλο «Νέες προκλήσεις και νέα ΚΑΠ» ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Εγκαθίδρυση Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας Σχετικό Διάταγμα εξέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας ...   Τμήμα Γεωργίας - Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Νοεμβρίου  ...   ΔΡΑΣΗ 19.2.1 <<Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες>> ...   Τμήμα Γεωργίας - Βεβαίωση που θα εκδίδει το Τμήμα Γεωργίας σε αιτητές για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική γη ...   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΖΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Ημερίδα με θέμα “Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων ...   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον κατάλογο  περιοχών νερών κολύμβησης 2019 ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Παγκόσμια Ημέρα "ECOLABEL" ...   Τμήμα Γεωργίας - Εκστρατεία ενημέρωσης των ευρωπαίων πολίτων για την αξία του Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων στην ΕΕ ...   Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο- Μέρος Α: Για το Υδατικό Έργο Αμαθούντας και Μέρος Β : Για το Υδατικό Έργο Σούνι-Ζανατζιά. ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τους κυνηγετικούς σκύλους Δεν θα εκδίδεται άδεια χρήσης σκύλου στο κυνήγι για μη εγγεγραμμένους  και σημασμένους σκύλους ...   Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Νέες σημαντικές αποφάσεις για την ευημερία των ζώων στην Κύπρο ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Απασχόληση Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (4 Εμπειρογνώμονες σε θέματα Θαλάσσιων Βιολογικών Επιστημών και 1 Εμπειρογνόμωνα στον κλάδο των Οικονομικών) ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη» ...   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Σταδιακή Μείωση (phase down) της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων ...   ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EU EMAS AWARDS 2019 ...   Ομιλία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ Ανδρέα Λουκά στον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου που διοργανώνει ο Δήμος Λακατάμιας, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής ...   Προμήθεια στερεού θειικού αργιλίου για το Διυλιστήριο Νερού Κόρνου του ΤΑΥ ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές» ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών -* Νέος Θαλάσσιος Προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ) ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2019 ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Ημερίδα Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: «Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Προκλήσεις στην αποδοτική διαχείριση υδάτινων πόρων. Στο χώρο του Μουσείου Νερού, Λεμεσός ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση - Η υπερψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των προτεινόμενων Κανονισμών για τα βιοκτόνα είναι αναγκαία για τη προστασία της δημόσιας υγείας  ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας για διαμαρτυρίες στην παραλία της Λάρας στην Επαρχία Πάφου ...   Τμήμα Γεωργίας - Φυτοπροστατευτική Ανακοίνωση προς Σιτηροπαραγωγούς ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Παροχή τροφής στην άγρια πανίδα σε δασικά πάρκα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε ...   Συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με την Πρέσβειρα της Γαλλίας ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - ΚΔΠ 28/2019 - Το περί απαγόρευσης της Αλιείας και της Δειέλευσης Σκαφών στη θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας ...   Καθεστώς 10.1.10: Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Προσχέδιο για τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2019 ...   Την παράνομη εμπορία και χρήση πυροτεχνημάτων συζήτησαν οι Υπουργοί  Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση - Σχέδια για προστασία των καλλιεργειών από τα αγρινά ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ecolabel Λάβε κι εσύ μέρος στον διαδικτυακό διαγωνισμό ...   Τμήμα Δασών - Σχέδιο Δράσης για το ΕΔΠ Παιδαγωγικής Ακαδημίας ...   Τμήμα Γεωργίας - Εκστρατεία Διαφώτισης - «Αποφυγή ψεκασμού μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων  στο στάδιο ανθοφορίας» ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Νυχτερίδες: Μύθοι και πραγματικότητες ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Παρουσίαση Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα» 70.000 δενδρύλλια θα διατεθούν δωρεάν από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Καθορισμός ειδικού τέλους παροχής νερού άρδευσης από την υπερχείλιση μικρών φραγμάτων σε μειονεκτικές αγροτικές περιοχές ...   Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Στόχος η προώθηση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων συνεργασίας  σε περιβαλλοντικά ζητήματα ...   ΚΑΘΕΣΤΩΣ 19.3 «Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)» ...   Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Δημόσια Διαβούλευση για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου ...   Τμήμα Γεωργίας - Ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό Halyomorpha halys ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Την αναβάθμιση του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα ...   Τμήμα Γεωργίας - Εγχειρίδιο εισαγωγής νέας ποικιλίας αμπέλου  ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Παγκύπριο Σχέδιο Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα σημανθούν δωρεάν περίπου 20.000 σκύλοι ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Αιτήσεις για ανανέωση επαγγελματικής άδειας αλιείας για το 2020  ...   Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - The effects of different soil nutrient management schemes in nitrogen cycling ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση προκήρυξεων - Δράσης 19.2.3.2 "Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας" και Δράσης 19.2.5 "Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχές" ...   ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Συνεχίζεται το Παγκύπριο Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων ...   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ 2019 ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για δενδροφυτεύσεις με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Επικαιροποιημένες Οδηγίες Διευθύντριας ΤΑΘΕ για συμπλήρωση Ημερολογίου Πλοίου Αλιείας μέσω του ERS ...   ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ 2  ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 (Φάση Α): «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων(ΕΟ)  της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία» ...   Τμήμα Δασών - Παροχή υπηρεσιών για την κατάσβεση πυρκαγιών, τις καλοκαιρινές περιόδους των ετών 2019 και 2020, με τη χρήση δύο ελικοπτέρων ...   ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ...   Για Θαλασσινές Σπηλιές, παραλία της Λάρας και Εθνικό Πάρκο Ακάμα συζήτησε με τοπικούς φορείς στην Πάφο ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «Θα στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες της Πάφου να διαφυλάξουν και να αναδείξουν τον φυσικό τους πλούτο» ...   Τμήμα Περιβάλλοντος - 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση - Προσφορά για την πώληση ελαιόκαρπου, παραγωγής 2019 του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας  ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Υποβολή Δήλωσης Πρόθεσης Παραγωγής Πιστοποιημένου Πατατόσπορου και εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Πατατόσπορου ...   Φωτογραφίες Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, από την πρώτη ετήσια τελετή απονομής των βραβείων «Business4Climate & Energy Efficiency Network» που έγινε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη), στη Λευκωσία ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2020 ...   Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Οδηγίες Διευθύντριας σχετικά με την υποβολή δεδομένων του Ημερολογίου Αλιείας μέσω του Συστήματος ERS ...   Τμήμα Δασών - Τ.Δ. 67/2019 Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα ...   Τμήμα Γεωργίας - Ανακοίνωση - Διαθέσιμες ποικιλίες Πιστοποιημένων Σπόρων Σιτηρών για το 2018-2019  ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Η Κυβέρνηση στηρίζει τους αγρότες για υιοθέτηση σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων προστασίας των φυτών Επεκτείνεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών ...   Τμήμα Δασών - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας». ...   Τμήμα Γεωργίας - Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ...   Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Κατάσχεση μη αδειοδοτημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από γεωργό ...   Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου  ...   Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Προστατευόμενη περιοχή από το 1989 η περιοχή «Λάρας – Τοξεύτρας» Καμία ανοχή σε παραβίαση της νομοθεσίας σε σχέση με τη διατήρηση της φύσης ...  

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη προσφέρουν στον επισκέπτη πληροφορίες και υπηρεσίες για θέματα της αγροτικής δραστηριότητας στην Κύπρο.


Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη - Υπηρεσίες
 
Αιτήσεις Πληρωμές Προσφυγές Πληροφόρηση
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα