English  |  Türkçe
Έμβλημα της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΤμήμα Αναδασμού
Συνήθεις Ερωτήσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Συνδέσεις  |  Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση              


Συνήθεις Ερωτήσεις

English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στο σχέδιο αναδασμού.1. Τι είναι αναδασμός;
Αναδασμός είναι η ενοποίηση και αναδιανομή των τεμαχίων γης σε όλη ή μέρος της έκτασης που περικλέιεται στα διοικητικά όρια ενός ή περισσότερων χωριών. Επιδίωξη είναι ο κάθε ιδιοκτήτης, μετά την αναδιανομή, να πάρει την ιδιοκτησία του συγκεντρωμένη σε ένα, δύο ή τρία, το πολύ τεμάχια γης, ίσης, περίπου αξίας με την ιδιοκτησία που είχε πριν τον αναδασμό, αφού αφαιρεθεί η αναλογία για την αξία της γης που κατέλαβαν οι δρόμοι και άλλα έργα κοινής ωφέλειας και χρήσης.Αρχή σελίδας

2. Ποιοί εφαρμόζουν τον αναδασμό;
Το Τμήμα Αναδασμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο φέρει την ευθύνη για το συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής, σύμφωνα με την εκάστοτε αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. Για κάθε περιοχή αναδασμού εγκαθιδρύεται ή δημιουργείται η Επιτροπή Ενοποίησης και Αναδιανομής (Επιτροπή Αναδασμού), η οποία φέρει τη νομική ευθύνη για την εφαρμογή του αναδασμού. Η Επιτροπή Αναδασμού ελέγχει και επιβλέπει όλα τα μέτρα εφαρμογής ενός, σχεδίου αναδασμού. Είναι οκταμελής, με πρόεδρο το Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού ή εκπρόσωπο του και μέλη, τρεις ιδιοκτήτες που εκλέγονται μεταξύ των ιδιοκτητών της κάθε περιοχής αναδασμού, τον οικείο Έπαρχο, το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας και το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή εκπροσώπούς τους. Επίσης για κάθε περιοχή αναδασμού εγκαθιδρύεται ή δημιουργείται η Επιτροπή Εκτίμησης που διενεργεί τις εκτιμήσεις όλων των ιδιοκτησιών μέσα στην περιοχή αναδασμού. Είναι πενταμελής, με πρόεδρο το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπό του και μέλη, δύο ιδιοκτήτες που εκλέγονται μεταξύ των ιδιοκτητών της κάθε περιοχής αναδασμού, το Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού και τον οικείο Έπαρχο, ή εκπροσώπους τους.Αρχή σελίδας

3. Πως αρχίζουν οι διαδικασίες εφαρμογής ενός σχεδίου αναδασμού;
Οι ιδιοκτήτες γης, αφού ενημερωθούν και πεισθούν για την ωφελιμότητα του σχεδίου αναδασμού, υποβάλλουν συλλογικά αίτηση στο Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού, με την οποία ζητούν την εφαρμογή μέτρων αναδασμού στις ιδιοκτησίες τους. Ο οικείος Έπαρχος συγκαλεί προκαταρκτική συνεδρίαση των ιδιοκτητών της περιοχής, για την οποία είναι πιθανή η εφαρμογή μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής της γης. Εάν η πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση ευνοεί τη λήψη μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής, προβαίνουν στην εκλογή τριών ιδιοκτητών, οι οποίοι θα συμμετάχουν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, στην Προσωρινή Επιτροπή Αναδασμού της περιοχής, η οποία θα καθορίσει την περιοχή αναδασμού. Η Προσωρινή Επιτροπή Αναδασμού δημοσιεύει τον κατάλογο ιδιοκτητών της υπό αναδασμό περιοχής, ο οποίος ετοιμάζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Όλοι οι ένδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να τον επιθεωρήσουν και οποιοσδήποτε διαφωνεί με το περιεχόμενο του μπορεί να υποβάλει ένσταση σε διάστημα είκοσι μιας (21) ημερών, προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.Αρχή σελίδας

4. Πως λαμβάνεται απόφαση για εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε μια περιοχή;
Ο Έπαρχος, συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία (ή και μεταγενέστερα), οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν υπέρ ή κατά της εφαρμογής μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής στα κτήματά τους. Ο Έπαρχος συντάσσει έκθεση η οποία υπογράφεται από όλους τους δικαιούχους ιδιοκτήτες που ευνοούν την εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν η έκθεση αυτή υπογραφεί από την πλειοψηφία των δικαιούχων ιδιοκτητών, οι οποίοι ταυτόχρονα κατέχουν και την πλειοψηφία της ολικής εγγεγραμμένης ή καταχωρημένης αξίας των κτημάτων της επηρεαζόμενης περιοχής, τότε τεκμαίρεται ότι λαμβάνεται απόφαση για ενοποίηση και αναδιανομή στη συγκεκριμένη περιοχή. Σημείωση: Δικαιούχοι ιδιοκτήτες είναι όλοι οι ιδιοκτήτες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιδιοκτητών της κάθε περιοχής αναδασμού και η συνολική εγγεγραμμένη αξία των κτημάτων τους στη συγκεκριμένη περιοχή η οποία είναι καταγραμμένη στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανέρχεται στα €3,42 (τρία ευρώ και σαράντα δυο σέντ) ή στις £2,00 (δύο λίρες Κύπρου) και άνω.Αρχή σελίδας

5. Μπορεί ένα τεμάχιο να αφαιρεθεί από μια περιοχή αναδασμού;
Όχι. Μετά την ψηφοφορία και εφόσον ληφθεί απόφαση για ενοποίηση και αναδιανομή, σε μια περιοχή, η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική για όλους τους ιδιοκτήτες γης στη συγκεκριμένη περιοχή.Αρχή σελίδας

6. Ποιά είναι τα κατώτα όρια στην έκταση των νέων τεμαχίων γης σε περιοχές αναδασμού;
Το κατώτατο όριο στην έκταση των νέων τεμαχίων γης στις περιοχές αναδασμού, είναι αυτό που καθορίζεται από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο. Σε ξηρικές περιοχές αναδασμού το όριο αυτό είναι 13378 τ.μ. (10 σκάλες), σε αρδευόμενες περιοχές και σε φυτείες ή αμπέλια είναι 2676 τ.μ. (2 σκάλες) και σε εποχιακά αρδευόμενα τεμάχια είναι 5351 τ.μ. (4 σκάλες). Αυτά τα όρια μπορούν, να μειωθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού, και να ισχύουν 6689 τ.μ (5 σκάλες), 1338 τ.μ. (1 σκάλα) και 2676 τ.μ. (2 σκάλες) αντίστοιχα, για κάθε προαναφερόμενη περίπτωση. Αρχή σελίδας

7. Πότε μια ιδιοκτησία εξαιρείται από μια περιοχή και ποιά η σημασία της εξαίρεσης;
Κατά την ετοιμασία του σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής, η Επιτροπή Αναδασμού μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να κρίνει σκόπιμο όπως εξαιρεθεί ορισμένη περιοχή ή ιδιοκτησίες από τα μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής, όπως: α) Ιδιοκτησίες των οποίων η αξία είναι υψηλή, λόγω φυτειών ή εγκαταστάσεων, ή της ανάπτυξης που έγινε σε παραπλήσια περιοχή. β) Ιδιοκτησίες ειδικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από την αξία τους. γ) Οικοδομήματα μεγάλης αξίας και η αναγκαία γη για τη χρήση τους. δ) Ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν σε δημόσια ιδρύματα, που σκοπό έχουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των χώρων ιστορικής σημασίας ή των αρχαιοτήτων. Οι ιδιοκτησίες αυτές δεν αφαιρούνται από την περιοχή αναδασμού και ούτε εξαιρούνται από την κατανομή δαπανών.Η Επιτροπή Αναδασμού μπορεί να προβεί σε αναπροσαρμογές των συνόρων των ιδιοκτησιών αυτών, αν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο για τους σκοπούς της ενοποίησης και αναδιανομής των υπολοίπων κτημάτων της περιοχής.Αρχή σελίδας

8. Τι προβλέπεται για μικρές ιδιοκτησίες σε περιοχές αναδασμού;
Με το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής είναι δυνατό να μην παραχωρηθεί ιδιοκτησία, σε ιδιοκτήτες των οποίων η συνολική έκταση των κτημάτων τους είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια έκτασης που ορίζονται για κάθε περιοχή αναδασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες αποζημιώνονται. Μπορεί όμως να τους παραχωρηθεί έκταση γης, αν οι ίδιοι το επιθυμούν και ύστερα από αίτησή τους, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμη γη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες πληρώνουν την επιπλέον αξία γης. Οι αξίες με τις οποίες αποζημιώνονται ή χρεώνονται οι ιδιοκτήτες, ανάλογα με την περίπτωση, προκύπτουν από τις εκτιμήσεις των ιδιοκτησιών που έχουν διεξαχθεί για κάθε περιοχή αναδασμού, από την Επιτροπή Εκτίμησης.Αρχή σελίδας

9. Με το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής υπάρχει δυνατότητα να παραχωρηθεί τεμάχιο συνιδιόκτητο;
Σε περίπτωση που το αρχικό κτήμα ήταν συνιδιόκτητο, μπορεί με αίτηση των συγκυρίων ή με απόφαση της Επιτροπής Αναδασμού, το κτήμα αυτό να παραχωρηθεί, με το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής ως συνιδιόκτητο, νοούμένου ότι: Θα καλλιεργείται από κοινού από τους συγκυρίους και θα τυγχάνει εκμετάλλευσης ως ενιαία μονάδα ή η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς του σχεδίου αναδασμού της περιοχής.Αρχή σελίδας

10. Πως γίνεται η εγγραφή και η κατοχή των νέων τεμαχίων γης;
Τα νέα τεμάχια γης που παραχωρούνται με το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής, ανήκουν στους νέους ιδιοκτήτες τους από την ημερομηνία κτήσης κατοχής, που καθορίζεται από την Επιτροπή Αναδασμού σε συνεννόηση με το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η ημερομηνία αυτή γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ένα μήνα πριν. Το τελικό σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής αφού οριοθετηθεί, κατατίθεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για εγγραφή των νέων τεμαχίων γης και την έκδοση νέων τίτλων ιδιοκτησίας. Κατά το διάστημα, από την ημερομηνία κτήσης κατοχής των νέων τεμαχίων γης μέχρι την εγγραφή τους και την έκδοση νέων τίτλων ιδιοκτησίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσει προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας για τα νέα τεμάχια γης που αναφέρονται στο τελικό σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής. Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης απευθύνεται, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Αναδασμού. Αρχή σελίδας

11. Τι πληρώνουν οι ιδιοκτήτες για την εφαρμογή ενός σχεδίου αναδασμού;
Η Επιτροπή Αναδασμού υπολογίζει τις δαπάνες που αναλογούν στους ιδιοκτήτες για την εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού. Αυτές περιλαμβάνουν: Το μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του νέου οδικού δικτύου (0% εώς 30% ανάλογα με το ποσοστό συνεισφοράς σε έργα ανάπτυξης της κοινότητας), το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Επιτροπή Αναδασμού για ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες ή όταν τα έργα αναδασμού παρεμπόδισαν τη χρήση ιδιοκτησίας κατά τρόπο που προκλήθηκε οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη της, και αποζημιώσεις που πληρώθηκαν για τυχόν επηρεασμό από δρόμους ιδιοκτησιών που βρίσκονται έξω από την περιοχή αναδασμού. Για τον καταμερισμό του ποσού των δαπανών που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη, η Επιτροπή Αναδασμού λαμβάνει υπόψη την έκταση, την αξία, την προσπέλαση που είχε μια ιδιοκτησία πριν εφαρμοστούν τα μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής και γενικά το όφελος της από την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Όλα τα διοικητικά έξοδα για την εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού καταβάλλονται από το κράτος.Αρχή σελίδας

12. Ποια η συμβολή του αναδασμού στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος;
Με την ψήφιση της περί Αναδασμού Νομοθεσίας στην Κύπρο, το 1969, θεσμοθετήθηκε και η υποχρέωση του Τμήματος Αναδασμού να ετοιμάζει, δημοσιεύει και υλοποιεί σχέδια εξωραισμού του τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος, σε περιοχές που εφαρμόζεται το σχέδιο αναδασμού. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα έργα προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, που θα υλοποιηθούν στην κάθε περιοχή αναδασμού. Βασικός στόχος των σχεδίων αυτών είναι η προστασία και διαφύλαξη των πολιτιστικών και φυσικών μορφωμάτων της κάθε περιοχής αναδασμού, η επέκταση και ο εμπλουτισμός της χλωρίδας και γενικά η βελτίωση της αισθητικής αξίας της περιοχής. Από το 1988, το Τμήμα Αναδασμού εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για κάθε περιοχή αναδασμού, ενώ από το 2001, με την ψήφιση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, για τα έργα αγροτικού αναδασμού υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή, σε πρώτο στάδιο, Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Απο το 2005, με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Σχέδια και ή Προγράμματα Νόμο (102 (Ι) /2005), για τα σχέδια αναδασμού εκπονείται και υποβάλλεται Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Μ.Ε.Ε.Π).Αρχή σελίδαςΚαλύτερη απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+ και Netscape Navigator 6.2+

© 2005 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναδασμού
Αρχική Σελίδα  |  Κυπριακή Δημοκρατία  |  Αποποίηση  |  Υπεύθυνος Σελίδας