English
Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας Υπηρεσία Μεταλλείων Λογότυπο Υπηρεσίας Μεταλλείων

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Έντυπα
English   
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα έντυπα όλων των αιτήσεων που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστούν άδειες δυνάμει των διατάξεων της περί Μεταλλείων και Λατομείων νομοθεσίας και της νομοθεσίας που αφορά τις Εκρηκτικές Ύλες.

Πιο κάτω παραθέτουμε κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων.

Περί Μεταλλείων και Λατομείων νομοθεσία


Η αίτηση για Άδεια Επισκόπησης υποβάλλεται για ανεύρεση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών με την συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου συνοδευόμενου από τα ζητούμενα στοιχεία όπως και την Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη. Στις υποσημειώσεις των εντύπων που βρίσκονται πιο κάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το είδος και την έκταση των Αδειών Επισκόπησης. Επίσης χρήσιμο είναι να μελετήσετε προσεκτικά τους Κανονισμούς 5 και 6 των περί Μεαλλείων και Λατομείων Κανονισμών. Η αίτηση για ανανέωση Άδειας Επισκόπησης υποβάλλεται 20 έως 30 ημέρες πριν τη λήξη της συνοδευόμενη από την ανάλογη ετήσια έκθεση, που τα κύρια σημεία της που φαίνονται στα έντυπα που βρίσκονται πιο κάτω.

Η αίτηση για Μεταλλευτική Μίσθωση ή Προνόμιο Λατομείου υποβάλλεται αντίστοιχα για την μετάλλευση μεταλλευμάτων ή τη λατόμηση λατομικών υλικών. Με την υποβολή της αίτησης, πέραν του συμπληρωμένου εντύπου συνοδευόμενου από τα ζητούμενα στοιχεία και την Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, υποβάλλεται και αντίστοιχη σε ισχύ Πολεοδομική Άδεια για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου στην υπό αίτηση περιοχή. Για υποβολή αίτησης στην Πολεοδομική Αρχή για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου σε ελεύθερη περιοχή Μεταλλευτικής ή Λατομικής Ζώνης, απαιτείται εκ των προτέρων ο αιτητής να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, που εκδίδεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται και εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου που αφορούν την υποβολή και εξέταση αιτήσεων για Μεταλλευτικές Μισθώσεις ή Προνόμια Λατομείου. Στις υποσημειώσεις των εντύπων που βρίσκονται πιο κάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το είδος των Προνομίων Λατομείου που δύναται να παραχωρηθούν.

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μεταλλείων και των λατομείων, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις που αφορούν τη λειτουργία τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα κύρια σημεία των εκθέσεων αυτών φαίνονται στα έντυπα που βρίσκονται πιο κάτω.

Για όλες τις πιο πάνω αιτήσεις, στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται με την αίτηση πρόσφατο πιστοποιητικό σύστασης και καταστατικό.

Νομοθεσία Εκρηκτικών Υλών

Το Πιστοποιητικό Ικανότητας (ΠΙΚ) παραχωρείται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, μόνο σε φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ικανά και κατάλληλα για να διεξάγουν εργασίες στις οποίες εμπλέκονται εκρηκτικά ανατινάξεων και διάφορα είδη πυροτεχνημάτων. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό αυτό δεν αποτελεί άδεια αλλά απλώς πιστοποιεί την ικανότητα και καταλληλότητα του κατόχου του για να διεξάγει τις εργασίες που αναγράφονται σ’ αυτό.

Η αίτηση για Ανέγερση Αποθήκης Εκρηκτικών (ΟΙΚ), Αποθήκευσης Πυρομαχικών (ΑΠΥ) ή Πυροτεχνημάτων (ΑΠΡ) και Χρήσης Εκρηκτικών ή Πυροτεχνημάτων (ΧΠΧ,ΧΕΥ,ΧΠΥ) υποβάλλονται με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου.

Για τις υπόλοιπες αιτήσεις συμπληρώνονται το Γενικό Έντυπο (ΓΕΝΕΥ) και το έντυπο που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλεται με την αίτηση πρόσφατο πιστοποιητικό σύστασης, διευθυντών, διεύθυνσης και καταστατικό.

Οι διάφορες αιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις (εκτός από την ΠΙΚ και ΟΙΚ), απαιτούν υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο ή κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας για τους οποίους πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση τους ότι αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η άδεια, έγκριση ή συγκατάθεση. Συγκεκριμένα, για όλες τις άδειες, εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις που αφορούν πυρίτιδα, πυρομαχικά ή πυροτεχνήματα για το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου πλην εκείνων που αφορούν χρήση πυρίτιδας ανατινάξεων και χρήση πυροτεχνημάτων υψηλής εκρηκτικότητας για τις οποίες το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας ΠΙΚ. Για όλες τις άδειες εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις που αφορούν τις υπόλοιπες εκρηκτικές ύλες το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας ΠΙΚ.

Με την παραλαβή πλήρως συμπληρωμένης αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών, εάν δεν εκδώσει το σχετικό έγγραφο (άδειας, έγκρισης ή συγκατάθεσης) σε χρονικό διάστημα 10 εργασίμων ημερών, παραδίδει ή αποστέλλει στον αιτητή βεβαίωση που τον πληροφορεί για το χρόνο έκδοσης του. Επίσης τον πληροφορεί για τα μέσα έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή του, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του. Σε περίπτωση ελλειμματικής αίτησης, σε χρονικό διάστημα το πολύ 10 εργασίμων ημερών αποστέλλει γραπτώς στον αιτητή γραπτή ειδοποίηση για τα στοιχεία τα οποία παρέλειψε να υποβάλει.

Η έκδοση του κάθε εγγράφου εκδίδεται το πολύ σε χρονικό διάστημα το πολύ τριών μηνών από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως αυτές αναγράφονται στα έντυπα αιτήσεων.

Σε καμία περίπτωση θεωρείται ότι πιστοποιητικό, άδεια, έγκριση ή συγκατάθεση έχει χορηγηθεί αυτόματα λόγω εκπνοής της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών μηνών.

Για την επανέκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, άδειας, έγκρισης ή συγκατάθεσης η αίτηση μπορεί να γίνει με την υποβολή του εντύπου ΓΕΝΕΥ και με την επισύναψη σε αυτήν του προς επανέκδοση εγγράφου.

Οι εκρηκτικές ύλες διακρίνονται για σκοπούς χρήσης σε υψηλής και χαμηλής εκρηκτικότητας, όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.Εκρηκτικές Ύλες Υψηλής και Χαμηλής Εκρηκτικότητας.pdf

Τέλη αιτήσεων

Τα τέλη όλων των αιτήσεων βρίσκονται συγκεντρωμένα πιο κάτω στην κατηγορία Τέλη Αιτήσεων.

Άδεια Επισκόπησης
Λατομεία
Μεταλλεία
Εκρηκτικές Ύλες
Τέλη Αιτήσεων

  
Αρχή Σελίδας

© 2005 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπηρεσία Μεταλλείων

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας