English
Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Μετεωρολογίας
   

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Ιστορικό
English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
(1866 – 2005)Οι πρώτες γνωστές ενόργανες μετεωρολογικές παρατηρήσεις έγιναν στη Λάρνακα στην περίοδο Οκτωβρίου 1866 - Ιουνίου 1870 από τον Βρεττανό Υπο-Πρόξενο στην Κύπρο Thomas B. Sandwith. Tην περίοδο αυτή η Κύπρος βρισκόταν κάτω από τη διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα μετεωρολογικά όργανα (θερμόμετρα, βροχόμετρο και βαρόμετρο) τα προμήθευσε το Συμβούλιο Εμπορίου (Board of Trade) μέσω της Σκωτικής Μετεωρολογικής Εταιρείας. Την εποχή εκείνη η Εταιρεία εγκατέστησε κλιματολογικούς σταθμούς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για το κλίμα περιοχών κατάλληλων για την ίδρυση σανατορίων.

Το 1878 η Κύπρος πέρασε κάτω από τη Βρετανική Διοίκηση. Το 1881 ο Δρ. F.W. Barry, Υγειονομικός Επίτροπος για την Κυβέρνηση της Κύπρου, εγκατέστησε κλιματολογικούς σταθμούς στις πόλεις Λευκωσία, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφος και Κερύνεια. Τα αναγκαία όργανα προμήθευσε το Μετεωρολογικό Συμβούλιο. Το 1882 εγκαταστάθηκε κλιματολογικός σταθμός στη Λεμεσό.

Στα χρόνια που ακολούθησαν εγκαταστάθηκαν και άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί. Το 1902 λειτουργούσαν 7 κλιματολογικοί σταθμοί και περίπου 35 βροχομετρικοί. Ο νέος (έβδομος) κλιματολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε στην Αχερίτου, ένα χωριό κοντά στην Αμμόχωστο, όπου εκτελούνταν αρδευτικά έργα. Το 1931 οι βροχομετρικοί σταθμοί είχαν αυξηθεί στους 60 και το 1961 λειτουργούσαν 28 κλιματολογικοί σταθμοί και 90 βροχομετρικοί.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί λειτουργούσαν σε Επαρχιακά Ιατρικά Γραφεία, Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων, Δασικούς Σταθμούς, Αστυνομικούς Σταθμούς και άλλους χώρους. Μετά το 1960, λειτουργούσαν Βροχομετρικοί Σταθμοί σε Δημοτικά Σχολεία και κατά περιόδους εγκαταστάθηκαν Κλιματολογικοί Σταθμοί σε Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ενταχθεί στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (Π.Μ.Ο.) στις 11.4.1963.

Το 1974, πριν από την Τουρκική εισβολή, λειτουργούσαν σ΄ ολόκληρη την Κύπρο 42 κλιματολογικοί και 136 βροχομετρικοί σταθμοί. Μετά την Τουρκική εισβολή λειτουργούσαν στις ελεύθερες περιοχές 31 κλιματολογικοί και 101 βροχομετρικοί σταθμοί, όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:-


Κλιματολογικοί και Βροχομετρικοί Σταθμοί
Χρόνος
Αρ. Κλιματολογικού Σταθμού
Αρ. Βροχομετρικού
Σταθμού
1881
5
--
1882
6
--
1902
7
35
1931
7
60
1961
28
90
1974(α)
42
136
1974(β)
31
101
1980
45
105
1990
47
112
2003
39
108
2005
39
111
Σημ.: Το 1976 Λειτούργησε ο Συνοπτικός Σταθμός στο Αερ. Λάρνακας,
το 1981 Λειτούργησε ο Σταθμός Ραδιοβολίσεων στην Αθαλάσσα και
το 1983 Λειτούργησε ο Συνοπτικός Σταθμός στο Αερ. Πάφου.


Οι πρώτες σημειώσεις για το κλίμα της Κύπρου με βάση τα μετεωρολογικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν το 1879, το 1883 και το 1903 σε εφημερίδες των Μετεωρολογικών Εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας. Πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες στην Κύπρο εμφανίζονται επίσης σε επίσημες αναφορές των αποικιακών αρχών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πολυομβρίας.

Για αρκετά χρόνια και μέχρι το 1956 το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων είχε την ευθύνη για τη συλλογή των μετεωρολογικών στοιχείων. Το 1957 ιδρύθηκε το Μετεωρολογικό Γραφείο κάτω από τη διοικητική ευθύνη του Γραμματέα για τους Φυσικούς Πόρους, με προϊστάμενο επιστήμονα μετεωρολόγο και 2 βοηθούς που αποσπάστηκαν από άλλα τμήματα. Την περίοδο αυτή άρχισε προσπάθεια οργάνωσης της λειτουργίας του Μετεωρολογικού Γραφείου. Η προσπάθεια αυτή ανακόπηκε στα χρόνια της δεκαετίας του 1960 και το Γραφείο αντιμετώπισε προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία του.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το ρόλο που είχε να διαδραματίσει η Μετεωρολογία στην αναπτυσσόμενη οικονομία του τόπου, διόρισε το 1967 ένα επιστήμονα στο Μετεωρολογικό Γραφείο και το 1968 κάλεσε εμπειρογνώμονα για να τη συμβουλεύσει για την οργάνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Στη διάρκεια του 1971 και το 1972 Προϊστάμενος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ήταν εμπειρογνώμονας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Μετεωρολογίας. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναπτύχθηκε ραγδαία. Διορίστηκε νέο προσωπικό στην Υπηρεσία, εγκαταστάθηκαν νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί και οι μετεωρολογικές παρατηρήσειςκαθώς και η επεξεργασία των στοιχείων οργανώθηκαν πάνω σε νέα βάση. Δημοσιεύτηκαν μελέτες για τον καιρό και το κλίμα και η προσφορά της Υπηρεσίας στην οικονομία του τόπου έγινε πιο ουσιαστική.

Το 1976 δημιουργήθηκε το Μετεωρολογικό Γραφείο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας για εξυπηρέτηση των αναγκών της πολιτικής αεροπορίας και για την έκδοση Δελτίων Πρόγνωσης Καιρού.

Το 1981 λειτούργησε ο Σταθμός Ραδιοβολίσεων στην Αθαλάσσα για παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Τον ίδιο χρόνο άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος για ανάπτυξη της Γεωργικής Μετεωρολογίας στην Κύπρο. Το 1983 λειτούργησε Μετεωρολογικό Γραφείο στο Αεροδρόμιο Πάφου. Το 1984 λειτούργησε το Κέντρο Ακτινοβολίας στο χώρο του Σταθμού Ραδιοβολίσεων στην Αθαλάσσα. Το 1986 εγκαταστάθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας επίγειος σταθμός λήψης φωτογραφιών από μετεωρολογικούς δορυφόρους.

Στο τέλος του 1990 εγκαταστάθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας μηχανογραφικό σύστημα. Το 1994 εγκαταστάθηκε στο Θρονί στον Κύκκο μετεωρολογικό ραντάρ.

Περαιτέρω ανα΄πτυξη της Υπηρεσίας έγινε το 1997 όταν εγκαταστάθηκαν:-

(α) νέος αυτοματοποιημένος εξοπλισμός για μετρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα στο Σταθμό Ραδιοβολίσεων στην Αθαλάσσα.
(β) μηχανογραφημένο τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα μεταξύ του Μετεωρολογικού Γραφείου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
(γ) νέα όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας στην Αθαλάσσα.
(δ) Εγκατάσταση Δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών.
(ε) ΄Οργανα μέτρησης της υπεριώδης ακτινοβολίας στην Αθαλάσσα.
(ζ) Προγράμματα αυτοματοποίησης της συλλογής και αρχειοθέτησης πληροφοριών από Κλιματολογικούς Σταθμούς.

Σήμερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, η Μετεωρολογική Υπηρεσία λειτουργεί δίκτυο από 39 Κλιματολογικούς σταθμούς και 111 Βροχομετρικούς σταθμούς στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, σταθμό για παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα στην Αθαλάσσα και Μετεωρολογικά Γραφεία στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όπου λειτουργούν επίσης συνοπτικοί μετεωρολογικοί σταθμοί, καθώς επίσης και 17 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς. Τέλος, η Υπηρεσία διαθέτει Βάση Μετεωρολογικών Δεδομένων (ENVIS) που διευκολύνει την παροχή πληροφοριών στο κοινό και σ΄όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μέσα σε λίγα χρόνια η Μετεωρολογική Υπηρεσία κατόρθωσε να αναπτυχθεί σ΄ ένα καλά οργανωμένο κυβερνητικό τμήμα με ουσιαστική προσφορά υπηρεσιών στο κοινό και στην οικονομία της Κύπρου.


Αρχή

Για καλύτερη απεικόνιση της ιστοσελίδας συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Μετεωρολογίας

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας