Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Παρουσίαση Αποτελεσμάτων για την έρευνα για τα κητώδη (Φάλαινες και Δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου - 25/08/2017 10:02:33 AM


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του ΥΓΑΑΠ ως Δικαιούχος για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΘΑ) ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η οπτική και ακουστική επιστημονική έρευνα για τα κητώδη (φάλαινες και δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 2016-2017.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από ειδικό εμπειρογνώμονα στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 2ου Ορόφου την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Η Παρουσίαση επισυνάπτεται.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2017 Cyprus surveys.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ