ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


3η Τροποποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ.03/ 4.1/4.1-4/01/06.2016 - 02/09/2016 10:20:14


Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Αρ. 03/4.1/4.1-4/01/06.2016 τροποποιείται η παράγραφος 2.4.3 της Πρόσκλησης ως ακολούθως « Η χρηματοδότηση της δράσης 4.3.6 για τα λειτουργικά έξοδα και συντονισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης. »Πίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020