Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Προκήρυξη Σχεδίων Χορηγιών - Προσωρινή Παύση Αλ. Δραστηριοτήτων (Πολυδύναμα) και Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου - 03/11/2020 10:03:03


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως ο Ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ανακοινώνει την προκήρυξη

(α) της 2ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Πολυδύναμη Άδεια Αλιείας)

και

(β) της 2ης Πρόσκλησης του Σχέδιου Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ