Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Παραλαβή Αιτήσεων από Επαρχιακές Μονάδες ΤΑΘΕ στα πλαίσια του Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά» - 29/09/2016 09:30:01 AM

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014- 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Μέτρο 1.19: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά και πτηνά – ΑΡΘΡΟ 40.1η «Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 03/1.4/1.19/01/09.2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια υλοποίησης του «Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται από προστατευόμενα θηλαστικά και πτηνά » οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ θα επισκεφτούν τις Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ για την παραλαβή αιτήσεων τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

o Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016: Ζύγι (09:00 – 13:00)

o Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016: Λάρνακα (09:00 – 13:00)

o Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016: Παραλίμνι (09:00 – 13:00)

o Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016: Λεμεσός (09:00 – 13:00)

o Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016: Πάφος (10:00 – 13:00)

o Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016: Λατσί (10:00 – 13:00)

Οι Προτάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την αίτηση, που είναι το Παράρτημα 1 του Οδηγού Εφαρμογής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού.

Τονίζεται ότι, οι Δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
o Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας του Δικαιούχου.
o Στην περίπτωση εκπροσώπησης του αιτητή επισυνάπτεται το Παράρτημα 3 ή άλλο επίσημο έγγραφο όπως πληρεξούσιο ή καταστατικό για πιστοποίηση της νόμιμης εκπροσώπησης από πιστοποιών υπάλληλο μαζί με φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας του εκπροσώπου.
o Αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας του Δικαιούχου (κατηγορίας Α ή Β, ή πολυδύναμη) που ισχύει κατά το έτος υποβολής της αίτησης για το έτος 2016.
o Χαρτόσημα €1.50 (για κατόχους άδειας Α ή Β) για χαρτοσήμανση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ