Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων για Υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας" - 09/08/2016 12:02:34


Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Αρ. 03/4.1/4.1-4/01/06.2016 τροποποιείται παρατείνοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6 – Υποβολή Προτάσεων, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2η Τροποποιηση της 1ης πρόσκλησης ΤΟΔΑ _final.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ