Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εκδηλώσεις


Παγκύπρια Αγροτική - Γεωργική Έκθεση, 2-4 Οκτωβρίου 2015 - 01/10/2015


Στα πλαίσια της Παγκύπριας Αγροτικής-Γεωργικής Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Οκτωβρίου 2015 στο Περίπτερο 5 της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, ο ΕΦ Αλιείας ήταν παρών, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 αλλά και για το Επιχιερησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο έντιμος Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης.DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ