Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εγκύκλιοι


Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες ΣυμβάσειςΚατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 7 Πρότυπο Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων_v4.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 8 Αρίθμηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων_v3.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 9 Φύλλο Ελέγχου Πρόσκλησης_v2.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 10α ΤΔΕ ΔΣ_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 10β Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΕ ΔΣ_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 13 ΠρότυποΑπόφασηEνταξης_v5.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 14 ΠρότυποΑπόφασηςΑπόρριψης_v3.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 15 Πρότυπο Τροπ.ΑπόφασηΈνταξης_v3.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 16 Πρότυπο Απόφασης Απένταξης Έργου_v2.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 17 Πρότυπο Επιστολής προς Δυνητικούς Δικαιούχους.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 18 Πρότυπο Δήλωσης Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 19 Διαγράμματα ροής (ΔΣ).doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαράρτημα 12 Οδηγός _Πληροφόρηση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΠαράρτημα 11 Φύλλο Αξιολόγησης Έργου_v3.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_ΕΝΤΑΞΗ_ΔΣ_2015_ΕΚΔΟΣΗ_1_v6.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 1 Κατανομή Πόρων ΕΠ ΕΤΠΑ-ΤΣ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαραρτημα 2 Κατανομή Πόρων ΕΠ ΕΚΤ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαραρτημα 3 Κατανομή Πόρων ΕΠ ΕΤΘΑ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 4 5 6_v4.xlsx


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ