Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.23 - Δράση 1.23.2 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών (Άρθρο 43.3) - 2η Πρόσκληση - Δικαιούχος Τμήμα Δημοσίων ΈργωνΠρος

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Ο ΕΦ Αλιείας καλεί τον Δικαιούχο να υποβάλει πρόταση/εις έργου/ων, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Επιχειρηιακού Προγράμματος Θάλλασα 2014-2020. Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο Μέτρο/Δράση:

Μέτρο 1.23: Αλιευτικοί Λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια - Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια - Επενδύσεις για τη βελτίωη των υποδομών στους αλιευτικούς
λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκδόρτωσης και στα καταφύγια - Κατασκευή καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών

Δράσεις 1.23.2: Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών (Άρθρο 43.3)

Το κείμενο της Πρόσκλησης με τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και η διαδικασία απόδοσης των διαπιστευτηρίων χρήστη του ΟΠΣ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και μπορείτε να μεταβείτε πατώντας εδώ. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ από τις

19/02/2018 έως και τις 18/05/2018 τα μεσάνυχτα.


2η πρόσκληση 1.23.docx (Μέγεθος Αρχείου: 427 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ