Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ) - 16/10/2020 12:23:06


Λόγω της κατάστασης του COVID το ΤΑΘΕ προτίθεται να προβεί σε προκήρυξή σχεδίου για προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για σκάφη της πολυδύναμης αλιείας για την περίοδο 16 Οκτωβρίου 2020 με 31 Δεκεμβρίου 2020. Η προκήρυξη θα γίνει μετά από τροποποίηση του προγράμματος όπου θα προταθεί η διαφοροποίηση του ποσού της αντιστάθμισης που θα δοθεί.

Για το σκοπό αυτό και εφόσον για οποιοδήποτε θα ενταχθεί στο σχέδιο θα πρέπει να αναστέλλονται αυτόματα όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες του σχετικού αλιευτικού σκάφους και να μπορεί το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να το επιβεβαιώσει, σας πληροφορούμε ότι, όσοι ιδιοκτήτες πολυδύναμων σκαφών, μέχρι και την προκήρυξη του σχεδίου και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις για ένταξη, μπορούν με δική τους πάντα ευθύνη να προχωρήσουν στην ακινητοποίηση του σκάφους τους από τις 16 Οκτωβρίου και να παραμείνουν στο λιμάνι με λειτουργικό VMS ή να σφραγίσουν το σκάφος τους και να συμπληρώσουν έντυπο Α1.

Σημειώνεται ότι αυτό θα γίνει πάντα με δική του ευθύνη του ιδιοκτήτη και θα μπορεί να υποβάλει αίτηση όταν προκηρυχθεί το σχέδιο και σε περίπτωση που θα πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις και ενταχθεί θα λάβει την χορηγία που θα προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περίοδο.
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ