ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσκλήσεις Έργων

6.1 - 'Εργο Δημόσιας Σύμβασης - Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία - Δικαιούχος - Υφυπουργείο Ναυτιλίας - 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας ΠολιτικήςTο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως ο Ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ενημερώνει το ευρύ κοινό για την ενεργοποίηση της 1ης Πρόσκλησης για το Μέτρο 6.1 με τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΠ3/6.1/6.1/1/07.2019.

Το Μέτρο 6.12 του ΕΠ εμπίπτει στον Ειδικό Στόχο 1 «Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» της Προτεραιότητας της Ένωσης 6. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε €466.667 και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα Δημόσιων Συμβάσεων με Δικαιούχο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Τα απαραίτητα συνημμένα μπορείτε να τα βρείτε πατώντας εδώ.


1η πρόσκληση 6.1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 202 KB)

_______________________________________________
© 2014 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020