ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Χορήγηση 4ης Δόσης στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά - 21/09/2018 11:39:47 AM


Tο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους Δικαιούχους – αλιείς που έχουν ενταχθεί το 2016 στο Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα επιμέρους Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ για τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης για χορήγηση της 4ης δόσης για το έτος 2018.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το τυποποιημένο έντυπο από την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018 μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Τονίζεται ότι, οι Δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν μαζί τους αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας του Δικαιούχου (κατηγορίας Α ή Β ή πολυδύναμη) που ισχύει για το έτος 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή

Τηλ.: 22 807861, Φαξ: 22 423293, email: npappouli@dfmr.moa.gov.cyΠίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020