Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


4.4 - Δραστηριότητες Συνεργασίας από τις ΤΟΔΑ - 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δραστηριότητες Συνεργασίας από τις ΤΟΔΑΠρος

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού Λτδ (Δικαιούχος)
• Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - Αμμοχώστου Λτδ (Δικαιούχος)
• Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ (Δικαιούχος)

Βρείτε συνημμένα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δραστηριότητες συνεργασίας από τις ΤΟΔΑ» και κωδικό ΕΠ3/4.1/4.4/1/09.2019 (επισυνάπτεται), για την οποία καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου/ων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε., ως Δυνητικός Δικαιούχος.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα πατώντας εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ από τις 02 Σεπτεμβρίου 2019 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2020 τα μεσάνυχτα (0:00)


1η πρόσκληση 4.4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3267 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ