Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας


Στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η παροχή των μέσων ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους Κανόνες της ΚΑλΠ και η ταυτόχρονη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων. Για να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων αλιείας, χρησιμοποιούνται μέσα ώστε να καλύπτεται πλήρως η διαδρομή των αλιευμάτων από την αλιεία στην κατανάλωση.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χορηγία για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση σημαντικών για την αλιεία πληροφοριών και καταχώρηση αυτών στα λογισμικά συστήματα καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 1. Αιτηση.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 2. Υπευθυνη Δηλωση.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 3. Νομιμη Εκπροσωπηση.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 4. Βεβαιωση παραλαβης.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 5α. Προηγ Χρημ.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 5β. Αναδρομικοτητα.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 5γ. Παραβασεις.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 6α. ΦΑΕ.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 6β. ΚαθορισμόςΜεγέθουςΕπιχείρησης.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 7. Εγκριση Απορριψη.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 8. Συμφωνία.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 9 Αιτηση Χρηματοδοτησης.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 10. Βεβαίωση Φυσικου.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 11. Βεβαίωση Οικονομικου.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 12. Απόφαση Χρηματοδότησης.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 13. Τροποποίηση.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 14.Ενστάσεις.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 15. Υπευθυνη ΔηλωσηΧειριστούERS.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 16. Εξουσιοδότηση FIMAS.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠαράρτημα 17. Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχεδιο_Ελέγχου_1η Τροποποίηση_Ιανουάριος2018.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ