Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Παραλαβή Αιτήσεων από Επαρχίες για το Σχέδιο Απόσυρσης Αλ. Σκαφών - 27/05/2015 11:23:07

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014- 2020
ΜΕΤΡΟ 1.10 Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
«Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 1.10/01/06.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι αιτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του πιο πάνω Σχεδίου μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2015.

Οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ θα επισκεφτούν τις Επαρχίες για την παραλαβή αιτήσεων τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
o Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015: Πάφος (09:30 – 13:00)

o Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015: Παραλίμνι (09:00 – 13:00)

o Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015: Λάρνακα (09:00 – 13:00)

o Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015: Λατσί (09:30 – 13:00)

o Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015: Λεμεσός (09:00 – 13:00)

o Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015: Ζύγι (09:00 – 13:00)

o Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015: Κάτω Πύργος (09:30 – 13:00)

Τις υπόλοιπες μέρες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (7:30-15:00) του δημοσίου.

Η αίτηση (Παράρτημα 1 Οδηγού) πρέπει απαραιτήτως να είναι συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή
2. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου (Παράρτημα 2 Οδηγού)
3. Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης (Παράρτημα 3 Οδηγού) (απαραίτητο μόνο σε περίπτωση εκπροσώπησης του αιτητή και στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτήτης)
4. Πιστοποιητικό εγγραφής σκάφους από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλία

Τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση πριν να προσέλθουν για να την υποβάλουν, ειδικά σε ότι αφορά το τμήμα 3 που θα πρέπει ο αιτητής να δηλώσει τον αριθμό των αδειών των οποίων κατέχει και ακολούθως ο αριθμός αυτός θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο Τομέα Αλιευτικών Πόρων του ΤΑΘΕ, ώστε να μπει η αντίστοιχη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που γίνει λάθος ή παράλειψη στοιχείων στο τμήμα 3 της αίτησης, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο αιτητής και οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες δοθούν από τον αιτητή εκ των υστέρων δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη.
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ