Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας - 26/05/2015 08:56:59

«Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 1.10/01/06.2015

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου.

Στόχος του Σχεδίου είναι η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη μόνιμη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Δικαιούχος του Σχεδίου είναι ο ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους, που είναι και ο κάτοχος της άδειας παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (κατηγορίας Α ή Β) για το έτος 2015. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει από το 2011 μέχρι το 2015 να εξασφάλισαν τουλάχιστον τέσσερις (4) ετήσιες άδειες αλιείας (κατηγορίας Α ή Β). Η χρηματοδότηση χορηγείται στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος για το 2013 και το 2014.

Άτομα που ήταν ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες σκαφών που έχουν αποσυρθεί μέσω χρηματοδότησης στα πλαίσια προηγούμενων Σχεδίων Απόσυρσης (ΕΕΠΑΛ 2004-2006 και ΕΠΑΛ 2007-2013) δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €3.000.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 50%.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης. Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο Σχέδιο και έχουν λάβει θετική αξιολόγηση θα βαθμολογούνται και θα προωθούνται για έγκριση, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου), τις Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 πατώντας ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2015, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ ή στις Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ, σε καθορισμένες μέρες και ώρες για την κάθε Επαρχία που θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή, Νικολέτα Βαρνάβα
Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, Τ.Κ. 1416
Τηλ.: 22807861, 22 807849, Φαξ: 22 423293
Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy & nvarnava@dfmr.moa.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση 1 1 Παρακτια.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ