Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.18 - Δράση 1.18.1 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και Τμήμα Δημοσίων Έργων - Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας - 3η Πρόσκληση - Έργων Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχοι Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Τμήμα Δημοσίων ΈργωνΠρος

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Ο ΕΦ Αλιείας καλεί τον Δικαιούχο να υποβάλει πρόταση/εις έργου/ων, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλλασα 2014-2020. Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο Μέτρο/Δράση:

Μέτρο 1.18: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων,προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διεχείρισης σχετικά με τις

τοποθεσίες NATURA 2000 και τους προστατευόμενους τόπους, διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών NATURA 2000, περιβαλλοντική επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που

αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Δράση 1.18.1: Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας


Το κείμενο της Πρόσκλησης με τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και η διαδικασία απόδοσης των διαπιστευτηρίων χρήστη του ΟΠΣ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και μπορείτε να μεταβείτε πατώντας εδώ. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ από τις

19/02/2018 έως και τις 18/05/2018 τα μεσάνυχτα.


3η πρόσκληση 1.18.docx (Μέγεθος Αρχείου: 429 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ