ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγκύκλιοι


Υπολογισμός του Επιλέξιμου για Συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που παράγουν καθαρά έσοδα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020Πίσω
_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020