ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσκλήσεις Έργων

4.3 - Έργα Δημοσίων Συμβάσεων - Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας - 1η Πρόσκληση: Αφορά Κοινότητα – Ζύγι, Δήμος Δρομολαξιάς / Μενεού, Κοινότητα – Ξυλοφάγου, Κοινότητα – Λιοπέτρι, Δήμος Αγιάς Νάπας, Δήμος Δερύνειας, Κοινότητα – Ορμήδεια, Κοινότητα – Ξυλοτύμβου, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Λάρνακας, Κοινότητα – Μαρί, Δήμος ΣωτήραςΔημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας» και κωδικό ΕΠ3/4.1/4.3/8/09.2019 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, για την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Κοινότητα – Ζύγι, Δήμος Δρομολαξιάς / Μενεού, Κοινότητα – Ξυλοφάγου, Κοινότητα – Λιοπέτρι, Δήμος Αγιάς Νάπας, Δήμος Δερύνειας, Κοινότητα – Ορμήδεια, Κοινότητα – Ξυλοτύμβου, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Λάρνακας, Κοινότητα – Μαρί, Δήμος Σωτήρας εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις (ΤΔΕ) προς συγχρηματοδότηση Έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε.

Η υποβολή των προτάσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 29/11/2019.

Τα συνημμένα Παραρτήματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


ΠρόσκλησηΠολιτιστικέςΕκδηλώσεις.docx (Μέγεθος Αρχείου: 383 KB)

_______________________________________________
© 2014 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020