Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


6.3 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ και Τμήμα Περιβάλλοντος - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
Προς Δικαιούχος ΤΑΘΕ και Τμήμα Περιβάλλοντος

Για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων "Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΕΠ3/6.1/6.3/1/02.2017 δίνεται παράταση μέχρι τις 31/05/2017.

Για τα υπόλοιπα συνημμένα της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.


1η πρόσκληση 6 3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 226 KB)
ΦΑΕ_6_3Βελτίωση_Γνώσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 208 KB)
ΠαράτασηΥποβολήςΠροτάσεων6_3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1370 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ