Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.10 - Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας - 1η
«Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 1.10/01/06.2015

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου.

Στόχος του Σχεδίου είναι η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη μόνιμη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Δικαιούχος του Σχεδίου είναι ο ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους, που είναι και ο κάτοχος της άδειας παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (κατηγορίας Α ή Β) για το έτος 2015. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει από το 2011 μέχρι το 2015 να εξασφάλισαν τουλάχιστον τέσσερις (4) ετήσιες άδειες αλιείας (κατηγορίας Α ή Β). Η χρηματοδότηση χορηγείται στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος για το 2013 και το 2014.

Άτομα που ήταν ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες σκαφών που έχουν αποσυρθεί μέσω χρηματοδότησης στα πλαίσια προηγούμενων Σχεδίων Απόσυρσης (ΕΕΠΑΛ 2004-2006 και ΕΠΑΛ 2007-2013) δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €3.000.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 50%.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης. Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο Σχέδιο και έχουν λάβει θετική αξιολόγηση θα βαθμολογούνται και θα προωθούνται για έγκριση, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου), τις Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2015, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ ή στις Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή, Νικολέτα Βαρνάβα
Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, Τ.Κ. 1416
Τηλ.: 22807861, 22 807849, Φαξ: 22 423293
Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy & nvarnava@dfmr.moa.gov.cy

Οδηγος 1 10 22 05 2015.doc (Μέγεθος Αρχείου: 436 KB)
Παράρτημα 1. Αιτηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 2. Υπευθυνη Δηλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 134 KB)
Παράρτημα 3. Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 121 KB)
Παράρτημα 4. Βεβαιωση παραλαβης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 114 KB)
Παράρτημα 5. Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 118 KB)
Παράρτημα 6α. Τηρηση κριτηριων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 124 KB)
Παράρτημα 6β. Κριτήρια βαθμολόγησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 125 KB)
Παράρτημα 6γ. Υπολογισμός Αξίας Σκάφους.doc (Μέγεθος Αρχείου: 122 KB)
Παράρτημα 6δ. Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 130 KB)
Παράρτημα 7. ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 210 KB)
Παράρτημα 8α. Αξιολογηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 125 KB)
Παράρτημα 8β. Εγκριση Απορριψη.doc (Μέγεθος Αρχείου: 129 KB)
Παράρτημα 9 Συμφωνια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 186 KB)
Παράρτημα 10. Αιτηση Χρηματοδοτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 125 KB)
Παράρτημα 11. Ελεγχος Αιτηση Χρηματοδοτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 133 KB)
Παράρτημα 12. Βεβαίωση Φυσικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 133 KB)
Παράρτημα 13 Βεβαίωση Οικονομικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 140 KB)
Παράρτημα 14 Απόφαση Χρηματοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 129 KB)
Παράρτημα 15 Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 126 KB)
ocx Παράρτημα 16. ενστασεις.docx (Μέγεθος Αρχείου: 31 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ