Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Εκδηλώσεις


Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θάλασσα" 2014-2020 - 01/07/2015


Στις 15 Ιουλίου 2015, ο έντιμος Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, κάλεσε δημοσιογρφική διάσκεψη στην οποία παρουσίασε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2015.

Για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 53 εκ. ευρώ (39,7 εκ. ΕΕ + 13.3 ΚΠ) σε σύγκριση με την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 όπου το ποσό του προγράμματος ανερχόταν σε €36,1.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOMILIA STIN PAROUSIASI PROGRAMMATOS THALASSA 2014-2020 2.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ