Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Αρχείο Προσκλήσεων ΈργωνΜέτροΠεριγραφήΠρόσκλησηΈναρξηΛήξη
1.10
Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας
08/06/2015
08/07/2015

2.2
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων - Άμεση Αξιολόγηση
1η Πρόσκληση
28/03/2016
28/06/2016

2.2
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια - Συγκριτική Αξιολόγηση
2η Πρόσκληση
28/03/2016
28/06/2016

1.18
Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
1η Πρόσκληση
13/06/2016
13/09/2016

4.1/4.2/4.3
Υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας"
1η Πρόσκληση
30/06/2016
06/09/2016

3.1
Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
1η Πρόσκληση
04/07/2016
29/12/2017

1.19
Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά
1η Πρόσκληση
26/09/2016
27/10/2016

3.1
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Παρακολούθηση, έλεγχος και επιβολή των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
08/02/2017
08/05/2017

3.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων αλιείας
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
13/02/2017
19/06/2017

6.3
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ και Τμήμα Περιβάλλοντος - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
15/02/2017
31/05/2017

1.23
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι ΤΑΘΕ/Τμήμα Πολεοδομίας Οικήσεως/Τμήμα Δημοσίων Έργων - Επενδύσεις για τη Βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
20/02/2017
29/12/2017

1.18
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) - Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
04/04/2017
03/10/2017

1.18 - Δράσεις 1.18.3 - 1.18.7
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) - Έργα Προστασίας και αποκατάστασης θαλάσσιου περιβάλλοντος
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
20/04/2017
18/10/2017

6.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) - Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
08/05/2017
07/11/2017

4.3
Δράση 4.3.6: Λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (Άρθρο 62.1 δ)
Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού)
08/06/2017
08/09/2017

2.7
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι ΤΑΘΕ Τομέας Υδατοκαλλιέργειας/Τμήμα Δημοσίων Έργων - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
16/10/2017
16/04/2018

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι οι 3 ΤΟΔΑ Αναπτυξιακή Λεμεσού/Λάρνακας - Αμμοχώστου/Πάφου
2η Πρόσκληση Εφαρμογή Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης "Υποβολή Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ"
01/11/2017
01/03/2018

6.2
Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων
2η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)
19/02/2018
18/05/2018

1.18 - Δράση 1.18.1
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και Τμήμα Δημοσίων Έργων - Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας
3η Πρόσκληση - Έργων Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχοι Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Τμήμα Δημοσίων Έργων
19/02/2018
18/07/2018

1.18 - Δράσεις 1.18.3 και 1.18.7
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων κάτω από τις Δράσεις 1.18.3 - 1.18.4 - .1.18.5 - 1.1.8.6 -1.18.7
4η - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος:Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)
19/02/2018
18/05/2018

1.23 - Δράση 1.23.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών (Άρθρο 43.3)
2η Πρόσκληση - Δικαιούχος Τμήμα Δημοσίων Έργων
19/02/2018
18/05/2018

1.8
Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη - Υγεία και Ασφάλεια
1η Πρόσκληση - Σχέδιο Χορηγιών
02/04/2018
31/12/2018

1.21
Σχέδιο Χορηγιών για Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη
1η Πρόσκληση - Σχέδιο Χορηγιών
02/04/2018
31/12/2018

1.20
Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
1η Πρόσκληση - Σχέδιο Χορηγιών
02/04/2018
31/12/2018

5.3
Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον Τομέα Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων
1η Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών
02/04/2018
04/06/2018

4.3
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για ενέργειες καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ
3η Πρόσκληση
04/02/2019
03/05/2019

1.3 - Δημόσια Σύμβαση
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
1η Πρόσκληση
04/02/2019
31/05/2019

4.3
ΑΝΕΛΕΜ - Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό Εμπόριο)
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜ
18/02/2019
18/07/2019

1.18
Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
2η Πρόσκληση
02/05/2019
02/08/2019

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι οι 3 ΤΟΔΑ Αναπτυξιακή Λεμεσού/Λάρνακας - Αμμοχώστου/Πάφου
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ (2η Έκδοση)
09/05/2019
09/09/2019

4.3
ΑΝΕΤΕΛ - Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΕΛ
20/05/2019
30/08/2019

4.3
ΑΝΕΤΠΑ - Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΠΑ
07/06/2019
07/10/2019

4.3
ΑΝΕΛΕΜ - Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό Εμπόριο)
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜ
20/06/2019
18/10/2019