Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Αρχείο Προσκλήσεων ΈργωνΜέτροΠεριγραφήΠρόσκλησηΈναρξηΛήξη
1.10
Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας
08/06/2015
08/07/2015

2.2
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων - Άμεση Αξιολόγηση
1η Πρόσκληση
28/03/2016
28/06/2016

2.2
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια - Συγκριτική Αξιολόγηση
2η Πρόσκληση
28/03/2016
28/06/2016

1.18
Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
1η Πρόσκληση
13/06/2016
13/09/2016

4.1/4.2/4.3
Υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας"
1η Πρόσκληση
30/06/2016
06/09/2016

3.1
Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
1η Πρόσκληση
04/07/2016
29/12/2017

1.19
Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά
1η Πρόσκληση
26/09/2016
27/10/2016

3.1
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Παρακολούθηση, έλεγχος και επιβολή των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
08/02/2017
08/05/2017

3.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων αλιείας
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
13/02/2017
19/06/2017

6.3
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ και Τμήμα Περιβάλλοντος - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
15/02/2017
31/05/2017

1.23
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι ΤΑΘΕ/Τμήμα Πολεοδομίας Οικήσεως/Τμήμα Δημοσίων Έργων - Επενδύσεις για τη Βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
20/02/2017
29/12/2017

1.18
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) - Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
04/04/2017
03/10/2017

1.18 - Δράσεις 1.18.3 - 1.18.7
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) - Έργα Προστασίας και αποκατάστασης θαλάσσιου περιβάλλοντος
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
20/04/2017
18/10/2017

6.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) - Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
08/05/2017
07/11/2017

4.3
Δράση 4.3.6: Λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (Άρθρο 62.1 δ)
Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού)
08/06/2017
08/09/2017

2.7
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι ΤΑΘΕ Τομέας Υδατοκαλλιέργειας/Τμήμα Δημοσίων Έργων - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
16/10/2017
16/04/2018

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι οι 3 ΤΟΔΑ Αναπτυξιακή Λεμεσού/Λάρνακας - Αμμοχώστου/Πάφου
2η Πρόσκληση Εφαρμογή Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης "Υποβολή Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ"
01/11/2017
01/03/2018

3.1
Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
2η Πρόσκληση
08/01/2018
31/12/2019

6.2
Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων
2η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)
19/02/2018
18/05/2018

1.18 - Δράση 1.18.1
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και Τμήμα Δημοσίων Έργων - Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας
3η Πρόσκληση - Έργων Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχοι Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Τμήμα Δημοσίων Έργων
19/02/2018
18/07/2018

1.18 - Δράσεις 1.18.3 και 1.18.7
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων κάτω από τις Δράσεις 1.18.3 - 1.18.4 - .1.18.5 - 1.1.8.6 -1.18.7
4η - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος:Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)
19/02/2018
18/05/2018

1.23 - Δράση 1.23.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών (Άρθρο 43.3)
2η Πρόσκληση - Δικαιούχος Τμήμα Δημοσίων Έργων
19/02/2018
18/05/2018

1.8
Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη - Υγεία και Ασφάλεια
1η Πρόσκληση - Σχέδιο Χορηγιών
02/04/2018
31/12/2018

1.21
Σχέδιο Χορηγιών για Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη
1η Πρόσκληση - Σχέδιο Χορηγιών
02/04/2018
31/12/2018

1.20
Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
1η Πρόσκληση - Σχέδιο Χορηγιών
02/04/2018
31/12/2018

5.3
Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον Τομέα Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων
1η Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών
02/04/2018
04/06/2018

4.3
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για ενέργειες καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ
3η Πρόσκληση
04/02/2019
03/05/2019

1.3 - Δημόσια Σύμβαση
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
1η Πρόσκληση
04/02/2019
31/05/2019

1.20
Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
2η Πρόσκληση
18/02/2019
31/12/2019

1.8
Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
2η Πρόσκληση
18/02/2019
31/12/2019

1.21
Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη
2η Πρόσκληση
18/02/2019
31/12/2019

4.3
ΑΝΕΛΕΜ - Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό Εμπόριο)
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜ
18/02/2019
18/07/2019

1.18
Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
2η Πρόσκληση
02/05/2019
02/08/2019

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι οι 3 ΤΟΔΑ Αναπτυξιακή Λεμεσού/Λάρνακας - Αμμοχώστου/Πάφου
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ (2η Έκδοση)
09/05/2019
09/09/2019

4.3
ΑΝΕΤΕΛ - Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΕΛ
20/05/2019
30/08/2019

4.3
ΑΝΕΤΠΑ - Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΠΑ
07/06/2019
07/10/2019

4.3
ΑΝΕΛΕΜ - Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό Εμπόριο)
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜ
20/06/2019
18/10/2019

6.1
'Εργο Δημόσιας Σύμβασης - Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία - Δικαιούχος - Υφυπουργείο Ναυτιλίας
1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
15/07/2019
16/01/2020

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων:Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον τομέα της αλιείας
1η Πρόσκληση: Αφορά Δήμο Πάφου, Πέγειας, Πόλεως Χρυσοχούς, Γεροσκήπου, Κ.Σ. Μανδριά Πάφου, Κ.Σ. Τίμης, Κ.Σ. Κισσόνεργας, Κ.Σ. Χλώρακας, Κ.Σ. Νέω Χωριό Πάφου, Κ.Σ. Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Κ.Σ. Αργάκας, Κ.Σ. Πωμού, Κ.Σ. Γιαλιάς, Κ.Σ. Αχέλειας, Κ.Σ. Κούκλια και Κ.Σ. Νέα Δήμματα.
25/06/2019
20/02/2020

6.2
Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων
3η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος ΤΑΘΕ (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)
02/09/2019
28/02/2020

1.23 - Δράση 1.23.2
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιεών (Άρθρο 43.3)
3η Πρόσκληση - Δικαιούχος Τμήμα Δημοσίων Έργων
02/09/2019
28/02/2020

6.3
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τομέας Περιβάλλοντος ΤΑΘΕ - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
02/09/2019
31/12/2019

1.18
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων κάτω από τις Δράσεις 1.18.3 -1.18.7
5η - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος:Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Τομέας Αλιευτικών Πόρων)
02/09/2019
31/12/2019

3.1
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Παρακολούθηση, έλεγχος και επιβολή των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
2η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων
02/09/2019
31/12/2019

4.4
Δραστηριότητες Συνεργασίας από τις ΤΟΔΑ
1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δραστηριότητες Συνεργασίας από τις ΤΟΔΑ
02/09/2019
28/02/2020

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων -Δημόσιες Υποδομές για την ανάδειξη του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής
1η Πρόσκληση: Αφορά Κοινότητα – Ζύγι, Δήμος Δρομολαξιάς / Μενεού, Κοινότητα – Ξυλοφάγου, Κοινότητα – Λιοπέτρι, Δήμος Αγιάς Νάπας, Δήμος Δερύνειας, Κοινότητα – Ορμήδεια, Κοινότητα – Ξυλοτύμβου, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Λάρνακας, Κοινότητα – Μαρί, Δήμος Σωτήρας
02/09/2019
29/11/2019

4.3
Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΕΛ (Εμπορία-Μεταποίηση)
02/09/2019
02/12/2019

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων - Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας
1η Πρόσκληση: Αφορά Κοινότητα – Ζύγι, Δήμος Δρομολαξιάς / Μενεού, Κοινότητα – Ξυλοφάγου, Κοινότητα – Λιοπέτρι, Δήμος Αγιάς Νάπας, Δήμος Δερύνειας, Κοινότητα – Ορμήδεια, Κοινότητα – Ξυλοτύμβου, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Λάρνακας, Κοινότητα – Μαρί, Δήμος Σωτήρας
02/09/2019
29/11/2019

4.3
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων
1η Πρόσκληση ΑΝΕΤΠΑ - Μεταποίηση και Εμπορία Αλ. Προϊόντων
24/01/2020
24/03/2020

4.3
Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλ. πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
1η Πρόσκληση: Αφορά Δήμο Πάφου, Πέγειας, Πόλεως Χρυσοχούς, Γεροσκήπου, Κ.Σ. Μανδριά Πάφου, Κ.Σ. Τίμης, Κ.Σ. Κισσόνεργας, Κ.Σ. Χλώρακας, Κ.Σ. Νέω Χωριό Πάφου, Κ.Σ. Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Κ.Σ. Αργάκας, Κ.Σ. Πωμού, Κ.Σ. Γιαλιάς, Κ.Σ. Αχέλειας, Κ.Σ. Κούκλια και Κ.Σ. Νέα Δήμματα.
21/01/2020
21/02/2020

1.8
Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
3η Πρόσκληση
03/03/2020
31/12/2020

1.20
Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
3η Πρόσκληση
03/03/2020
31/12/2020

1.9
Σχέδιο Προσωρινής Παύσης αλιευτικών Δραστηριοτήτων
1η Πρόσκληση
10/04/2020
16/04/2020

6.3
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τομέας Περιβάλλοντος ΤΑΘΕ - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
28/04/2020
28/07/2020

1.18.2
Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών
1η Πρόσκληση
11/05/2020
11/11/2020

2.2
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
3η Πρόσκληση
26/05/2020
10/08/2020

5.4
Σχέδιο για Επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
1η Πρόσκληση
26/05/2020
30/09/2020

2.11
Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19
1η Πρόσκληση
17/07/2020
31/08/2020

4.3
Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο)
3η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜ
27/07/2020
30/10/2020

1.19
Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά
2η Πρόσκληση
08/10/2020
30/11/2020

4.3
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων
2η Πρόσκληση - ΑΝΕΤΠΑ
02/11/2020
02/02/2021

1.9
Σχέδιο Προσωρινής Παύσης αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Πολυδύναμη Άδεια Αλιείας)
2η Πρόσκληση
09/11/2020
14/12/2020

4.3
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνων)
1η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜ
16/11/2020
16/02/2021

4.3
Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - Σχέδια που υποστηρίζονται από ΤΟΔΑ
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για ενέργεις καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ
19/04/2021
19/07/2021

1.9
Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Παράκτια Άδεια Αλιειας)
3η Πρόσκληση
10/11/2020
13/11/2020

4.3.
ΑΝΕΛΕΜ - Ενίσχυση της Ίδρυσης, Επέκτασης και του Εκσυγχρονισμού Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνων)
2η Πρόσκληση
28/06/2021
30/09/2021

4.3
Δημόσια Έργα: Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
9η Πρόσκληση: Αφορά Περιοχή Παρέμβασης ΤΟΔΑ Πάφου, Κοινότητα - Αγία Μαρίνα, Κοινότητα -Πωμός, Κοινότητα - Αργάκα, Κοινότητα - Χλώρακα, Δήμος Γεροσκήπου, Κοινότητα - Τίμη, Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, Κοινότητα - Κισσόνεργα, Κοινότητα - Γιαλια,Κοινότητα -Μανδριά,Κοινότητα - Νέο Χωριό, Δήμος Πέγειας, Κοινότητα - Νέα Δήμματα, Κοινότητα - Αχέλεια
17/03/2021
19/07/2021