Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλησεις Έργων
ΜέτροΣχέδιοΠρόσκλησηΈναρξηΛήξη
1.18.2
Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών
1η Πρόσκληση
11/05/2020
11/11/2020

1.20
Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
3η Πρόσκληση
03/03/2020
31/12/2020

1.8
Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
3η Πρόσκληση
03/03/2020
31/12/2020

2.2
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
2η Πρόσκληση
26/05/2020
10/08/2020

3.1
Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
3η Πρόσκληση: Έλεγχος και Επιβολή
10/02/2020
31/12/2021

5.4
Σχέδιο για Επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
1η Πρόσκληση
26/05/2020
30/09/2020

6.3
Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχος Τομέας Περιβάλλοντος ΤΑΘΕ - Βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
28/04/2020
28/07/2020

Αρχείο Προσκλήσεων