Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Θάλασσα) 2014-2020    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα" 2014-2020 εγκρίθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2015/4605 στις 2 Ιουλίου 2015.


Σχετικά Αρχεία:

Programme_2014CY14MFOP001_1_2_el final.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 661,37Kb)
Συνημμενο 3 ΣΜΕΕΠ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 5803,28Kb)
Συνημμενο 4 Περίληψη ΣΔΕ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 185,12Kb)
1 Χάρτης Natura - ΘΠΠ.JPG Συνημμενο 6.1 Χάρτης Natura - ΘΠΠ.JPG
Το αρχείο 1 Χάρτης Natura - ΘΠΠ.JPG (Μέγεθος: 347,9Kb)
2 Χάρτης Υδατοκαλλιέργεια.png Συνημμενο 6.2 Χάρτης Υδατοκαλλιέργεια.png
Το αρχείο 2 Χάρτης Υδατοκαλλιέργεια.png (Μέγεθος: 155,44Kb)
3 Χάρτης Αλιευτικά Καταφυγια.pdf Συνημμενο 6.3 Χάρτης Αλιευτικά Καταφυγια.pdf
Το αρχείο 3 Χάρτης Αλιευτικά Καταφυγια.pdf (Μέγεθος: 203,51Kb)
4 Χάρτης CLLD.png Συνημμενο 6.4 Χάρτης CLLD.png
Το αρχείο 4 Χάρτης CLLD.png (Μέγεθος: 573,94Kb)
Συνημμενο 7 Πίνακας Συστάσεων Εκ των προτέρων Αξιολόγησης.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 30,22Kb)
Συνημμενο 8 Γνωματευση Τμηματος Περιβάλλοντος.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2392,24Kb)
Συνημμενο 9 Γενικοί EACs 6-7.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 39,89Kb)
Κεφ.4.1.docx Συνημμενο 10. Κεφ.4.1.docx
Το αρχείο Κεφ.4.1.docx (Μέγεθος: 18,16Kb)
CPR Action Plan CY for EAC Fleet Report.docx Συνημμενο 11. CPR Action Plan CY for EAC Fleet Report.docx
Το αρχείο CPR Action Plan CY for EAC Fleet Report.docx (Μέγεθος: 23,41Kb)
Συνημμένο 1 Κατάλογος Εταιρων.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 31,35Kb)
Συνημμένο 2 Εκ των προτέρων Αξιολογηση.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 355,48Kb)
Συνημμένο 5 ΠΕ3 - Έλεγχος Αλιείας - EAC.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 93,83Kb)
Συνημμένο 9 Γενικοί EACs 6-7 update.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 40,34Kb)
Programme_2014CY14MFOP001_2_0_el.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 627,97Kb)
305.pdf ΑπόφασηΥπουργικούΣυμβουλίου_ΈκγρισηΠρογράμματος_77.305.pdf
Το αρχείο 305.pdf (Μέγεθος: 169,43Kb)
Programme_2014CY14MFOP001_6_0_el.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1189,87Kb)

No documents foundDG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ