ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κατάλογος Εγκριμένων Έργων


Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, η Κύπρος πρέπει να τηρεί κατάλογο των πράξεων ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του διαδικτυακού τόπου ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020. Ο κατάλογος των πράξεων πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2015 (Μέγεθος Αρχείου: 20,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2016 (Μέγεθος Αρχείου: 24,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2016 (Μέγεθος Αρχείου: 55,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2017 (Μέγεθος Αρχείου: 68,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων 31/12/2017 (Μέγεθος Αρχείου: 102,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2018 (Μέγεθος Αρχείου: 119,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2018 (Μέγεθος Αρχείου: 142,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2019 (Μέγεθος Αρχείου: 168,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2019 (Μέγεθος Αρχείου: 182,07Kb)

_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020