ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκθέσεις


- Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του ΕΤΘΑ
 
- Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020
 
- Αξιολόγηση του ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020
 
- Ετήσιες Εκθέσεις Αλιευτικής Προσπάθειας - Annual Report on Efforts to Achieve a sustainable balamce between fishing capacity and fishing opportunities
 

_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020