Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Οδηγία για τα Αστικά Λύματα (91/271/ΕΟΚ)

Σχεδιασμός και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών λυμάτων, περίσσειας λάσπης και στραγγισμάτωνΤο έργο κατασκευής σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων από την αποκατάσταση του σκυβαλότοπου στην περιοχή Βατί, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ του Ελβετικού Κράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εθνική Συντονιστική Μονάδα για το έργο αυτό είναι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Οι στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι α) η συνεισφορά στην μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ της Κύπρου και των πιο ανεπτυγμένων χωρών της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) η συνεισφορά στην αειφόρο περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων με τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτων στο Φράγμα Πολεμιδιών που βρίσκεται κοντά στο Βατί, μέχρι το τέλος του 2015, και το οποίο στο παρόν στάδιο αξιολογήθηκε ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με τον τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων χωμάτινων δεξαμενών παραλαβής βοθρολυμάτων στην περιοχή Βατί και την κατασκευή ενός κατάλληλου σταθμού επεξεργασίας οικιακών βορθολυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.


Υπογραφή Συνεργασίας με την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Γραφείο Προγραμματισμού)
Υπογραφή Συμφωνίας υλοποίησης του σταθμού. Φωτογραφίες και ομιλία του Διευθυντή του ΤΑΥ.

Συνέντευξη στην εκπομπή "Ύπαιθρος".

Σύμβασεις
Υπογραφή σύμβασης για τη παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης του σταθμού.
Γνωστοποίηση Υποβολής ΜΕΕΠ

Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργιά για 10 χρονιά του σταθμού.


Δημόσια διαβούλευση για τη μελέτη καθορισμού του ύψους των τελών επεξεργασίας λυμάτων

Η Διαβούλευση άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2016.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης το κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ήταν σε θέση να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με την προκαταρκτική Έκθεση Διαβούλευσης.

Ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη μελέτη καθορισμού του ύψους των τελών του σταθμού - 4 Οκτωβρίου 2016.

Τελική Έκθεση Διαβούλευσης


Ημερίδες
Ενημερωτική Ημερίδα για το Έργο Κατασκευής του Σταθμού στη Λεμεσό - στις 4 Μαΐου 2017


Εκδόσεις
Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων Βιομηχανικών Αποβλήτων Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί

Παρουσιάσεις
Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ΄Υδατα 2000/60/ΕΚ και η σχέση της με το έργο Κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βατί (Μαίος 2017)
Έργο Κατασκευής Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί (Μαίος 2017)
Σταθμός επεξεργασίας βοθρολυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή Βατί. Καθορισμός του ύψους των τελών επεξεργασίας λυμάτων (Μαίος 2017)
Νομοθεσία που διέπει την διαχείριση Λυμάτων / Υγρών αποβλήτων (Μαίος 2017)
Έργο Κατασκευής Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί (Οκτώβριος 2016)
Μελέτη καθορισμού του ύψους των τελών επεξεργασίας λυμάτων για τον σταθμό στο Βατί. Προκαταρκτικήέκθεση (Σεπτέμβριος 2016)

Σύνδεσμοι
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Ελβετική Συνεισφορά στην Κύπρο


Νέα-Ανακοινώσεις
Επιτόπια επίσκεψη την Τρίτη, 4 Απριλίου 2017 του Εκπρόσωπος του Ελβετικού Οργανισμού για Ανάπτυξη και Συνεργασίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, στον υπό κατασκευή σταθμό
Back To Top