Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Αιτήσεις


Πληροφορίες θα βρείτε στα Κεντρικά ή Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΥ ή στη Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ)

Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία
Τηλ.: (+357)22609000, Φαξ: (+357)22675019,
Ε-mail: director@wdd.moa.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λευκωσίας
Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία
Τηλ.: (+357)22609500, Φαξ: (+357)22609397,
e-mail: wddnic@wdd.moa.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Λεμεσού
Τ.Θ. 54514, 3725 Λεμεσός
Τηλ.: (+357)25802702, Φαξ: (+357)25305364,
e-mail: wddlim@wdd.moa.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥΛάρνακας
Τ.Θ. 40379, 6303 Λάρνακα
Τηλ.: (+357)24816837, Φαξ: (+357)24360323,
e-mail: wddlca@wdd.moa.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Πάφου
Τ.Θ. 63114, 8211 Γεροσκήπου, Πάφος
Τηλ.: (+357)26802800, Φαξ: (+357)26961877,
e-mail: wddpaf@wdd.moa.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο ΤΑΥ Αμμοχώστου
Τ.Θ. 47034, 7525 Ξυλοφάγου
Τηλ.: (+357)24824710, Φαξ: (+357)24722201,
e-mail: wddammo@wdd.moa.gov.cyΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν παροχή νερού από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ) για Άρδρευση
ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν Άδεια Υδροληψίας
ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν τους Διατρητές
ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν τη παροχή Προκαταρκτικών Απόψεων από το ΤΑΥ για αδειοδοτήσεις αναπτύξεων
ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν δεδομένα σχετικά με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
ΑΙΤΗΣΗ που αφορά Άδεια Απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων στον Κεντρικό Σταθμό Βαθιάς Γωνιάς
ΑΙΤΗΣΗ που αφορά Άδειας Εισόδου Βυτιοφόρου Οχήματος στον Κεντρικό Σταθμό Βαθιάς Γωνιάς
ΑΙΤΗΣΗ που αφορά Άδεια Απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Περιοχή Βατί
ΑΙΤΗΣΗ που αφορά Άδειας Εισόδου Βυτιοφόρου Οχήματος στη περιοχή Βατί
ΑΙΤΗΣΗ που αφορά Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης
Back To Top