Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 21/06/2019 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου

☉ 05/06/2019 Συμμετοχή του ΤΑΥ με τη κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου σε εκδήλωση στο Βερολίνο με θέμα «Water Scarcity: Tackling a Regional and Global Challenge»

☉ 18/03/2019 Προμήθεια ειδικών τεμαχίων από ελατό χυτοσίδηρο για την σύνδεση των δεξαμενών στο ύψωμα Κοκκινόκρεμμος

☉ 12/03/2019 Εκδήλωση του ΤΑΥ στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Νερού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

☉ 01/03/2019 Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Ευρύχου, Φλάσου και Λινού

☉ 27/02/2019 Ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σχετικά με την υπερχείλιση του φράγματος του Ασπρόκρεμμου

☉ 20/02/2019 Προμήθεια Υγρού Υποχλωριώδους Νατρίου για τις ανάγκες του ΤΑΥ

☉ 19/02/2019 Προμήθεια Υγρού Κροκιδωτικού Θειϊκού Υδροξειδίου Χλωριούχου Πολυαργιλίου (Polyaluminium Chloride Hydroxyde Sulfate) για τα Διυλιστήρια Νερού Τερσεφάνου, Λεμεσού, Ασπρόκρεμμου του ΤΑΥ

☉ 23/01/2019 Επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας στο Φράγμα Ξυλιάτου

☉ 22/01/2019 Υπερχείλιση του Φράγματος Γερμασόγειας

☉ 21/01/2019 Υπουργός Γεωργίας - Επίσκεψη στο Φράγμα Ξυλιάτου

☉ 18/01/2019 Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης όπως και η υδροδότηση στους Δήμους και τις κοινότητες της περιαστικής περιοχής Πάφου

☉ 17/01/2019 Υπογραφή Συμφωνίας για τη κατασκευή της Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου

☉ 16/01/2019 Προβλήματα στη λειτουργία του Διυλιστηρίου του Ασπρόκρεμμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

☉ 16/01/2019 Μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων πόσιμου νερού προς τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου λόγω προβλημάτων στη λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων ΑφαλάτωσηςΑρχείο Ανακοινώσεων

Back To Top